ถนนสายหมอกบ้านสินชัย-อ่างขาง กำลังงดงามของธรรมชาติสายฝนปะทะสายหมอกตลอดทั้งวัน

Share This:

ถนนสายหมอกบ้านสินชัย-อ่างขาง กำลังงดงามของธรรมชาติสายฝนปะทะสายหมอกตลอดทั้งวัน ดอกบัวตองเริ่มออกดอกบานกับพรรณไม้
ธรรมชาติหลากหลายที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตของชาวจีนคณะชาติ ชมและชิมอาหารจีนยูนานแบบพื้นบ้าน บ้านต้องห้ามของนายพลลี

00100-mts_000000600

ผู้สื่อข่าวพาไปชมความงดงามอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยว บ้านสินชัย ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เสนทางไปสู่ดอยอ่างข่าง
อำเภอฝาง แต่ต้องผ่านเส้นทางป่าเขาผ่านธรรมชาติจากระดับน้ำทะเลจากไม่กี่ร้อยเมตรไปจนถึงเกือบ 1,300 – 1,500 เมตร ของตัวหย่อมบ้าน 3 หย่อม
บ้านสินชัย,บ้านสันติวนา,บ้านผาแดง ระหว่างการเดินทางผ่านเส้นทางจะขึ้นดอยสูงชันเป็นระยะ แต่เส้นทางถนนมีการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการท่อง
เที่ยว แต่ที่อันซีนของใครหลายคนในระยะนี้จะมีฝนตกลงมาปะทะกับไอเย็นเป็นสยหมอกปกคลุมของป่าและถนนที่สวยงามเป็นอย่างมาก จนทำให้เรียก
ว่าถนนสายหมอก ตลอดระยะเส้นทาง 10 กว่ากิโลเมตร จะมีธรรมชาติของพรรณไม้ป่าหลากหลายที่คงความงดงามจะมีสายหมอกไหลผ่านเข้ามาปกคลุม
ในช่วงระยะนี้ สภาพอากาศหนาวเย็นสบายของการเดินทาง

00182-mts_000001248
ส่วนที่บ้านสินชัย ยังคงวิถีชีวิตของชาวจีนคณะชาติไว้ดังเดิมถึงจะมีการโยกย้ายไปจากที่บางแล้วแต่ก็ยังมีบรรดาชาวบ้านคงใช้ชวิตพร้อมกับพื้นที่เคย
เป็นที่ฝึกทหาร ที่พักของนายทหารและฐานบัญชาการของนายพลลี ที่เป็นสถานทีต้องห้ามไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ในปัจจุบันได้เปิดให้เข้าไปเที่ยวชม
โดยลูกๆ ของนายพลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้จะมีอาหารดั่งเดิมของชาวจีนยูนานได้ลิ่มลองก่อนจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อยังดอยอ่างขาง เส้นทางนี้จะ
ใช้จากตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว ผ่านบ้านอรุโรทัย เพื่อเดินทางผ่านไปยังดอยอ่างขางได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยเฉพาะพรรณไม้ดอกไม้และดอกบัว
ตองออกดอกบ้านสีเหลืองสวยงามตลอดเส้นทาง

 

Comments

comments