อันซีนช่วงฟ้าเปิดนั่งบ้านม้งดอยปุยชมเมฆลอยตัวเหลือภูเขา ชมยอดดอยสูงที่สุดของประเทศดอยอินทนนท์

Share This:

อันซีนช่วงฟ้าเปิดนั่งบ้านม้งดอยปุยชมเมฆลอยตัวเหลือภูเขา ชมยอดดอยสูงที่สุดของประเทศดอยอินทนนท์สูงตระหง่านเหนือกลุ่มเมฆ พร้อมชม 6 อำเภอทางใต้

8

ส่วนบรรยากาศสภาพท้องฟ้าเปิด บริเวณบ้านม้งดอยปุย ก่อนถึงทางเดินขึ้นสวนชมดอกไม้บ้านม้งดอยปุย มีจุดชมวิวที่อันซีนอีกแห่งหนึ่ง ขระที่ทีมข่าวได้เดินทางขึ้นไปท้องฟ้าเปิด แสงแดดสาดส่งมาเห็นกลุ่มเมฆลอยเหนือภูเขาดอยสุเทพ-ปุย ที่ลดลั่นกันไปตามความสูง ตั้งแต่ระดับ 800 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล จะสูงขึ้นไปเรื่อย แต่ภาพอันความงดงามจากจุดนี้จะสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์ ดอยสูงที่สุดของประเทศไทย ซึ่งอยู่อำเภอจอมทอง ได้อย่างงดงามซึ่งเป็นช่วงเช้าที่ท้องฟ้าเปิดจะสามารถมองเห็นและถ่ายภาพของดอยอินทนนท์

10
อย่างไรก้ตามจากจุดนี้สามารถมองเห็นได้ถึง 6 อำเภอคืออำเภอเมือง หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง และสะเมิง เพียงจุดนี้จะเป็นช่องเขาเปิดทำให้สามารถมองได้เพียงจุดเดียว เพราะต้องได้ระดับความสูงที่เหมาะทำให้มองชมวิวแบบอันซีนนี้ได้ ยอดดอยปุยเป็นจุดที่สูงที่สุด 1,685 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากพระตำหนักภุพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิดลเมตร มีความสูง 1,400 เมตร ซึ่งดอยสุเทพเป็นดอยที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่

 

Comments

comments