งูเขียวขดตัวเป็นเลข ๙ อนุสรณ์สถานในหลวงรัชกาลที่ 9 บนดอยปุยทำความดีถวายพ่อ

Share This:

พากันแตกตื่นงูเขียว มาขดตัวเป็นเลข 9 ไทย ขณะทำกิจกรรมทำความดีถวายพ่อของชาวม้งดอยปุยพร้อมกลุ่มนักข่าวได้ช่วยกันทำความ
สะอาดจุดอนุสรณ์สถาน เคยเป็นที่ประทับทรงงานครั้งเสด็จบ้านม้ง ทำเอาหลายคนต่างตื่นตาที่เหมือนพ่อทราบการทำความดีของบรรดา

14

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อนุสรณ์สถาน จุดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จบ้านม้งดอยปุย ด้วยการเดินเท้าและมาพักประทับ
ณจุดนี้และทรงงาน ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นจุดที่จะมีนักท่องเที่ยวดินทางมาถ่ายภาพ เยี่ยมชมและอ่านข้อความที่ได้จารึกไว้ แต่จะมีการเดิน
เท้าเข้าไป เศษใบไม้ต่างๆ เกิดความไม่สวยงามมีเศาดินเกาะ ชวบ้านม้งดอยปุย พร้อมกับกลุ่มนักข่าวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลทำความดีถวายพ่อ พร้อมมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ที่ชาวบ้านร่วมแรงกันมาทำทางเดินขึ้นใหม่ ให้สวยงามสะดวกมากขึ้น

12

16
อย่างไรก็ตามก่อนจะร่วมกันทำก็พบงู เขียวมาขดตัวอยู่ที่มุมจัดใกล้ทางเดินเท้าจุดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มายืนตรัสกับชาวบ้าน ชาวบ้านที่เห็นพากัน
แตกตื่นเพราะงูเขียวได้ขดตัวเป็นเลข ๙ ไทยสวยงามแปลกตาเป็นอย่างมาก บางคนก้นึกว่าเป็นงูปลอม ที่มีลักาณแปลกมาก หัวใหญ่ ตัวเขียวสวยงามมา
ขดตัวแบบนี้ ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางมารับรู้ถึงการทำความดีถึงพ่อ แลพ่อก็รับทราบถึงการทำความเป็นคนดีตามที่พ่อได้รับสั่งไว้ตลอดการเดินทาง
มาตั้งแต่ปี 2506- 2517 รวมการเสด็จ 14 ครั้ง ระยะเวลา 11 ปี

 

 

Comments

comments