สำนักสงฆ์ดอยปุยเป็นอีกสถานที่หนึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชินี เข้านมัสการสมเด็จพระสังฆราช

Share This:

0088

ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้านมัสการเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและบำเพ็ญพระราชกุศล ณ สำนักสงฆ์ดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ได้สเด็จพระราชดำเนินเหนือหมู่บ้านม้งดอยปุย ซึ่งมีตำหนักของสมเด็จพระสังฆราช ทั้งหลังเก่าและใหม่ได้มาปฎิบัติธรรม ทำให้ชาวบ้านม้งดอยปุย ได้
รับเสด็จ

0010 0099

ซึ่งสำนักสงฆ์ดอยปุย อยู่ท่ามกลางป่าที่มีความเงียบสงบ มีพระอุโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่งดงาม มีพระพุทธบวรมงคลเทพบรรพต
เป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก 2 เมตร 70 เซนติเมตร หนัก 4,500 กิโลกรัม ตั้งอยู่ในศาลาด้านบน นอกจากนี้มีบันไดเทพอำนวย จำนวน 306 ขั้นสร้างขึ้น
เมื่อปี 2528 ช่วงต้นจะลาดชันมากเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เดินทางขึ้นมากราบไหว้พร้อมชมพระตำหนักของสมเด็จพระสังฆราช
อย่างไรก็ตามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล หลายคนอาจจะไม่ทราบมากหนัก เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่พระองค์ท่านได้
ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา เข้าการเยี่ยมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ตำหนักไม้ที่สร้างขึ้นเแบบเรียบง่ายใช้ปฎิบัติธรรมและใชาว
บ้านได้เข้าเฝ้าของสมเด็จพระสังฆราช มีศาลาชมวิวที่งดงามอีกจุดหนึ่งของบนดอยสุเทพ-ปุย

 

Comments

comments