สวนสัตว์เชียงใหม่จัดทำติดตั้งเครื่องเล่นใหม่ให้สองแพนด้า ให้เล่นปีนป่าย และออกกำลังกายสุขภาพดี

Share This:

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดทำติดตั้งเครื่องเล่นใหม่ให้ในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าช่วงช่วงและหลินฮุ่ย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมให้เล่นปีนป่าย และออกกำลังกายสุขภาพดี เตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธ์ในปีหน้า ขณะเดียวกันกำลังเร่งปรับภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งให้คู่รักหมี แพนด้าออกโชว์ตัวสัมผัสอากาศหนาวและสภาพตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

014

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้จัดทำแลอะดำเนินการ ติดตั้งเครื่องเล่นจากวัสดุธรรมชาติในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าทั้งของ “ช่วงช่วง” ตัวผู้ และ “หลินฮุ่ย” ตัวเมีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเครื่องเล่นดังกล่าว นี้ใช้วัสดุหลักเป็นไม้ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ และมีบันไดพาดให้ปีน รวมทั้งมีชิงช้าให้แกว่งไกวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้หมีแพนด้าทั้งสองตัวใช้เล่นปีนป่ายและ ออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมและสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดู ผสมพันธ์ในปีหน้า ทั้งนี้ในเบื้องต้นพบว่าหมีแพนด้าทั้งสองตัวแสดงความชื่นชอบเครื่องเล่นนี้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “หลินฮุ่ย” ตัวเมีย ที่ปีนป่ายเล่น อย่างสนุกสนานตลอดทั้งวัน

013
นอกจากนี้ ในช่วงนี้ที่เริ่มย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงสภาพและจัดภูมิทัศน์ส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง ของหมีแพนด้า ทั้งการปลูกต้นไผ่ และน้ำตกจำลอง ตลอดจนสภาพโดยรอบให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำหมีแพนด้า “ช่วง ช่วง” ตัวผู้ และ “หลินฮุ่ย” ตัวเมีย ออกจัดแสดงกลางแจ้งในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็น เพื่อให้ได้ออกกำลังกาย สัมผัสอากาศหนาวและสภาพตาม ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้ ส่วนจะเริ่มนำหมีแพนด้าทั้งสองตัวออกสู่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งเมื่อใดนั้น จะมีการประเมิน และพิจารณาหารือร่วมกันโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งหนึ่ง

 

Comments

comments