ใช้พิธีเปิดกีฬาด้วยการแปรอักษร เลข ๙ ของเด็กนักเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กลางสนามฟุตบอล 700 ปี

Share This:

020

ส่วนเช้านี้ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 “ดอกบัวเกมส์” โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในปีนี้ไม่มีการจัดขบวนพาเหรด แต่
พิธีเปิดการแข่งขันได้ใช้การแสดงของนักเรียนชั้น ป.3-6 แปรอักษรประกอบเพลงพ่อของแผ่นดินและเพลงเกี่ยวพ่อ โดยให้นักเรียนชั้น ป.6 สวมชุดดำ
แปรอักษรเป็นเลข ๙ ส่วนชั้น ป.3- ป.5 ให้เป็นตัวแทนแต่ละสีทั้ง 8 สี คือ ชมพู ม่วง ฟ้า น้ำเงิน แดง ส้ม เหลือง เขียว แปรอักษรเป็นวงกลมที่คล้องกัน
เป็นสัญลักษณ์ความรัก สามัคคี ปรองดอง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อนเข้าสู่การแข่งขันประเภทต่างๆ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 4 พันคน แปร
อักษรกลางสนามฟุตบอลพร้อมด้วยการก้มกราบ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวามความอาลัยและ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

018
นอกจากนี้มีการแข่งขันวิ่งตั้งแต่ 50 ม.อนุบาล 60,80,100 ประถม วิ่งผลัด และกีฬามหาสนุกผู้ปกครอง ฟุตบอล ตอลดทั้งวันเพื่อเป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์และการเป็นนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

Comments

comments