ใช้กฎหมายแรงปราบสมาชิกอูเบอร์ให้บริการที่เชียงใหม่ย้ำผิดกฎหมายพบแล้ว 8 ราย

Share This:

ฝ่ายความมั่นคงและขนส่งเชียงใหม่ เอาจริงพบสมาชิกอูเบอร์พบ 8 รายเตือนยกเลิกผิดกฎหมาย พร้อมเฝ้าติดตามสมาชิกรายใหม่และเก่า เตือนอย่าลงเชื่อให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำผิดกฎหมายอันตรายจากปัญหาความมั่นคง อาชญกรรมและยาเสพติด หากไม่เชื่อใช้กฎหมายความ มั่นคงเข้าดำเนินการ023

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากอูเบอร์ ได้เข้ามาเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเข้าเป็นสมาชิกให้บริการรถแท็กซี่อูเบอร์ จากการตรวจสอบพบว่ามี 8 ราย พร้อมแจ้งให้มารายงานตัวเนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมาย เพราะรถที่ใช้นำมาประกอบธุรกิจเป็นรถรับจ้างสาธารณะไม่ได้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการประชุมพร้อมตักเตือนสมาชิกบาง รายที่ได้เข้ามารายงานตัวแล้วและได้แจ้งยกเลิกเป็น
สมาชิกแล้ว โดยสมาชิกอูเบอร์ที่รายงานตัวยอมรับว่ามีความเข้าใจผิด แต่ยังเหลืออีกบางรายไม่ได้เข้ามารายงานตัวก็ฝากบุคคลที่เหลือให้เข้ามาทำความเข้าใจและไม่เชิญชวนผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกต่อ เพราะจากนี้จะใช้กฎหมายความมั่นที่แรงขึ้นเข้าดำเนินการแต่ทางเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าติดทั้งรายเก่าและรายใหม่พร้อมฝากถึงประชาชนอย่างหลงเชื่อเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อนำรถไปให้บริการรถแท็กซี ขอย้ำว่าผิดกฎหมาย

022

เบื้องต้นได้ใช้กฎหมายปกติเข้าไปดำเนินการ แต่หากยังฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายฝ่ายความมั่นคงจะขอใช้กฎหมายฝ่ายความมั่นคงเข้ามาดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืน
อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิกให้บริการของอูเบอร์ ไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาให้บริการ ซึ่งจะแตกต่างจากรถสาธารณะทั่วไปเพราะการได้ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรอย่างเข้มงวด และผ่านขั้นตอนการสอบได้รับใบอนุญาตออกมา รถที่นำมาใช้ก็ได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทำให้การกระทำผิดกฎหมายต่างๆ สามารถตรวจสอบได้เพราะภาครัฐได้มีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้
โดยสารไว้ในทุกด้าน

021

ขนส่งเชียงใหม่กล่าวย้ำว่าหากปล่อยให้อูเบอร์เข้ามาให้บริการได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายด้านเพราะ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคง อาชญากรรม การแฝงตัวของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับการยอมให้อูเบอร์ให้สมาชิกเปิดรับบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน จะมีการโฆษณาเปิดรับสมัตรผ่านทางเฟชบุ๊คก็ตาม แต่ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างหลงเชื่อเพราะมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับผู้เข้ามาให้บริการซึ่งอูเบอร์ไม่ได้ทำอะไร เป็นเพียงตัวกลางเท่านั้น ส่วนอูเบอร์ เจ้าหน้าที่ได้ย้ำมีทำความเข้าใจแล้วโดยแนะนำให้ทำถูกต้องโดยสามารถใช้กับรถาธารณะได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้รถส่วนบุคคล ขณะเดียวกันซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังมีมาตรการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบมิให้อูเบอร์เข้ามาให้บริการให้เจ้าของรถส่วนบุคคลให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

 

Comments

comments