ชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมใจเป็นหนึ่งจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Share This:

 

025
เช้าวันนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานรวมพลังแห่งความภักดีของจังหวัดเชียงใหม่ จัดที่สนามหน้ากอง
กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และหน่วยงานที่สนอง
โครงการสำคัญของประเทศ อาทิ หน่วยแพทย์ พอ.สว. มูลนิธิ พอ.สว. ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียนเด็กพิเศษจาก ร.ร.ศรีสังวาลย์ นักเรียนจาก ร.ร.ตชด.ใน
พระราชานุเคราะห์ ข้าราชการ เหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พ่อค้า ประชาชน กลุ่ม อปท. กลุ่มชาติพันธุ์ เจ้าหน้าที่โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ
โครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ ตลอดทั้งผู้ปกครองและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และมีสื่อมวลชนทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาคมาร่วมรายงานข่าวอย่างคับคั่ง

023

ขณะที่การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขนส่งเชียงใหม่ ได้จัดรถสี่ล้อแดง รับส่งนักเรียนนักศึกษา จากสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ไปยังจุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีอีหลายส่วนได้จัดกิจกรรมอาทิมทบ.33 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
มหาวิทยาลัยพายับ และหน่วยงานราชการและภาคเอกชนทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยความพร้อมเพียงสานพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วทั้งชาติและ
ทั่วโลก

Comments

comments