บ้านเมืองเล็นจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี ” ครั้งหนึ่ง..พระราชา..ได้เสด็จดำเนินมา”

Share This:

ชาวบ้านเมืองเล็น ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน จัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดี ซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จถึง 2 ครั้ง

ที่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ไม่มีที่ใดในแผ่นดิน ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง ครั้งหนึ่งพระราชา ได้เสด็จมาผ่านพื้นที่พื้นที่นี้ 2 คร้งเมื่อปี 2515 และ 2519 โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ” ครั้งหนึ่ง..พระราชา..ได้เสด็จดำเนินมา” มีชาวบ้านเมืองเล็น ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงหลายพันคน พร้อมนักร้องศิลปินล้านนา ในภาคเหนือ มาร่วมกันขับร้องเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงใต้พระบรมโพธิสมภาร เพลงชะตาชีวิต เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงใกล้รุ่ง และเพลงในหลวงของแผ่นดิน นอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเล็น การรวมพลังแห่งถวายความจกรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนตำบลเมืองเล็น

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments