เชียงใหม่จัดงานวันรวมเคียวเกี่ยวข้าวนำข้าวมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและถวายเป็นพระราชกุศล

Share This:

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวเชียงใหม่ พร้อมจิตอาสา ร่วมวันรวมเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อมอบให้กับเด็กพิการรุนแรงและผู้ด้อยโอกาสพร้อมกับถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยเป็นแปลงนาเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมี ทดลองปลูกข้าวที่มีสรรพคุณทางยา ธัญโอสถ 10 สายพันธุ์

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันรวมเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อเด็กพิการรุนแรงและผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ณ  บ้าน ชลิสา-ภาณุ เลขที่ 138 บ้านสันเหนือ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนทำพิธีได้มีการถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายไว้อาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนผู้แทนชาวนาอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับชาวนาและบทกวีชาวนา พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ชาวนาอาวุโส มีนายอดุลย์ ฮวกนิลนายอำเภอแม่ริม นายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว นางดวงกมล  พานิชกุล  ประธานจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายองค์กรเครือข่ายจิตอาสา ร่วมงานกว่า 500 คน

โดยก่อนหน้านั้น มีพิธีตั้งเครื่องบูชาเจ้าแม่โพสพ และประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ก่อนทำพิธีแฮกเกี่ยว รวมเคียวเกี่ยวข้าวของผู้ร่วมงาน ซึ่งแปลงนาที่ทำการเกี่ยวข้าว มีพื้นที่รวม 17 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์ธัญโอสถ วันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา คาดจะได้ผลิต 18 ตัน หรือ 18,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปบริจาคแก่เด็กพิการรุนแรงและผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด

 

ด้านนางดวงกมล  กล่าวว่า งานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมถวายความอาลัย และรวบรวมจิตอาสาเพื่อสังคมร่วมลงแขกเกี่ยวข้อง นำเงินจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการรุนแรงของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งแปลงนาดังกล่าว เป็นเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นแบบแก่ชุมชน พร้อมทดลองปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ที่มีสรรพคุณเป็นยา เรียกว่า ข้าวธัญโอสถ ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว 10 ชนิด และเชิดชูเกียรติชาวนาไทย ที่เป็นกระดูกสันหลังขอชาติ รักษาประเพณีดั่งเดิม การลงแขกเกี่ยวข้าวและการบูชาเจ้าแม่โพสพ

000000000จบ000000000

Comments

comments