ไทยมีสถิติรั้งอันดับ 2 ของโลกเจ็บ-ตายบนถนน ดีเดย์ 1 มค 60 เริ่มใช้อบรมสอบต่อใบขับขี่ใหม่ 5 ชม

Share This:

ดีเดย์ 1 มค 60 เริ่มใช้อบรมสอบต่อใบขับขี่ใหม่ 5 ชม. เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ไทยมีสถิติรั้งอันดับ 2 ของโลก การเกิดอุบัติเหตุ รองอธิบดีเชื่อมั่นจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุสูญเสียลง เพราะการอบรมจะเสริมความรู้ความเข้าใจในทุกด้านอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพพ่อให้มีการตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้น โดยเตรียมพลักดันให้โรงเรียนสอบขับรถเป็นผู้อบรมโดยมีกรมการขนส่งกำกับดูแล เพราะขีดความสามารถรองรับไม่เพียงพอ

1-4

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เป็นประธานเปิดการโครงการอบรมบุคลากรผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถหลักสูตร 5 ชั่วโมง จากภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมไปถึงวิทยากรจากสถานบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือ กับำสนักงานขนส่งและวิทยาการจากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้วิทยากรที่ทำหน้าที่การอรบมได้รับความรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ พร้อมกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในครั้งนี้นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เป็นชุดสุดท้าย ก่อนหน้านี้ได้อบรมภาคกลาง อีสานและใต้ ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มใช้การอบรม 5 ชั่วโมงวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ในทุกเรื่องของกฎหมาย กฎจราจร เครื่องหมายบอกสัญญาณ การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือ จะมีภาพเหตุการณ์ให้ได้ชมเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหบนท้องถนนที่สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก็จะทำให้การเกิดอุบัติบนท้องถนนของประเทศไทยลดลงได้เพิ่มมากขึ้น

1-6
อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีสถิติเป็นอันดับ 2 ของโลกในการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพลักดันให้การอบรมการขอใบอนุญาติขับขี่รถให้โรงเรียนสอนขับรถเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยกรมการขนส่งจะเป็นกำกับดูแล หลังจากมีผู้มาขอรับใบบางจังหวัดเป้นจำนวนไม่สามารถรองรับได้หมดในแต่ละวัน เ เพราะโรงเรียนสอนขับรถวิทยาการทุกคนได้รับการอบรมความรู้เช่นเดียวกันวิทยากรของกรมการขนส่งมีมาตรฐานเดียวกันพื่อให้ผู้ขอรับได้รับการอบรบสอบใบอนุญาติขับขี่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

Comments

comments