หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันปัญญาสมวาร

Share This:

หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจกพระราชดำริจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันปัญญาสมวาร

ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจกพระราชดำริ บ้านขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  พันเอกอภิรัชฏ์  รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจกพระราชดำริ ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน และฝายแบบกึ่งถาวรรวมทั้งหมด 9 ตัว โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันปัญญาสมวาร

ด้านพันเอกอภิรัชฏ์  รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจกพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 โดยมีพระราชประสงค์ที่ให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนาต่างๆ ในบริเวณต้นน้ำเหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะทำการศึกษา การพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นการศึกษาพัฒนาด้านป่าไม้ ปลายทางเป็นการศึกษาพัฒนาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ผสมกับการศึกษา ด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์ ที่สมบูรณ์แบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์แล้วนำไปปฏิบัติต่อไป

000000000จบ000000000

Comments

comments