ขนส่งเชียงใหม่พร้อมรองรับประชาชนเดินทางผ่านรถโดยสารช่วงปีใหม่

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เตรียมความพร้อมส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่แบบบูรณาการ ประชุม ตร. และผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับและเด็กท้ายรถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทาง และรถสาธารณะ เน้นมาตรการความปลอดภัยทุกด้าน ย้ำด้านมารยาท การพูดจาในการต้อนรับให้เกิดความประทับใจมากที่สุด หลังอากาสหนาวเย็นประชาชนไทยและเทศใช้การเดินทางมาทั้งวันธรรมดาและช่วงหยุด

002

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่วิชาการขนส่งเชียงใหม่ นายช่างตรวจสภาพรถ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมผู้ประกอบการ พนักานขับรถ พนักงานต้อนรับและเด็กประจำรถ ของรถโดยสารประจำทาง ไม่ประจำทาง และรถ
โดยสารสาธาณณะ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุด ตลอดจนรอรับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ของการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยของคนขับ รถที่ได้มาตรฐาน และมารยาทการพูดจาต่อผู้ใช้บริการ ที่สำคัญต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้
ประชาชนเกิดความประทับใจมากที่สุดในการใช้บริการโดยสารรถทุกชนิดของจังหวัดเชียงใหม่

003
นอกจากนี้ได้มีการนำบทกฎหมาย ข้อห้ามต่างๆ มาเน้นย้ำต่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งการขับขี่รถ การตรวจสภาพรถก่อนนำออกมาให้บริการ การแต่งกาย การ พูดจา และค่าโดยสารที่เป็นธรรมตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งโดยสาร พนักงานขับรถ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ การขับขี่ความเร็วตามที่กำหนด ที่สคัญรถทุกคันมีระบบติดตาม กล้องวงจรปิดและให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กัเจ้าหน้าที่หากพบ สิ่งผิดปกติของผู้โดยสาร ร่วมกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่ ต้องมีความปลอดภัย อุ่นใจ เดินทางถึงจุดหมายปลายทางทุกคน
อย่างไรก็ตามการเดินทางของประชาชนเริ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแหล่งท่องเที่ยวตามะรรมชาติหลาย
แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีความงดงามตอลดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทำให้ช่วงปลายปีจะมีวันหยุดยาว ทำให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติหันมาใช้บริการมากขึ้นของรถสาธารณะมากขึ้น

Comments

comments