ชลประทานเชียงใหม่จัดแสดงนิทรรศการ” พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”

Share This:

ชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการ พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ เผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งได้เสด็จพระราชกรณียกิจ 17 อำเภอจาก 25 อำเภอ ทรงพระราชทานแหล่งน้ำให้ช่วยเหลือชาวเชียงใหม่ ได้มีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อน้อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สามารถชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 25 ธค.นี้

101102

ที่สันเขื่อน อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกันจัดนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงพระราชทานแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย ต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เสด็จในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่และผู้สนใจได้เห็นพระอัจฉริยภาพสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระ ราชทานเกี่ยวน้ำให้กับชาวเชียงใหม่ ได้สำนึกในพระมหกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มีภาพถ่ายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเชียงใหม่ 104 ครั้ง ได้ ทรงงานเกี่ยวกับแหล่งน้ำ พร้อมผลงานต่างของพระองค์ท่านอาทิกังหันน้ำชัยพัฒนา ได้เข้ามาช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น

103

 

อย่างไรก็ตามการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นภาพทรงงานเกี่ยวกับแหล่งน้ำพระราชทานใน 17 อำเภอ จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบางภาพจะหาชมได้ยากการทรงงานในพื้นที่จากเริ่มต้นอย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.โดยเฉพาะในช่วงพลบค่ำจะมีการเปิดโคมไฟที่ประดับตลอดแนวสันเขื่อนแม่จอกหลวง ซึ่งทำให้เห็นความงดงามของภูมิทัศน์โดยรอบด้วย พร้อมกับมีต้นโพธิ์ให้ประชาชนได้ลงนามถวายความอาลัย

ส่วนสำหรับอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงแห่งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2520 ให้กรมชลประทานก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร หมู่บ้านช่างเคี่ยน ในการปลูกสตรอเบอรี่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 200 ไร่ ในขณะนั้น

Comments

comments