“ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครั้งที่ 9

Share This:

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครั้งที่ 9 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากเลื่อนจากกำหนดการเดิมมาหนึ่งเดือน

วันอาทิตย์ที่ 11 ธ.ค.59 ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดงานดังกล่าวงานดังกล่าวเลื่อนกำหนดการจากเดิมวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มาจัดในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อเมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2477 โดยมีพลังศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกันเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ ณ บริเวณที่ท่านได้ทำพิธีลงจอบแรก ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ศรัทธาประชาชนได้กราบไหว้ และระลึกถึงนักบุญ นักพัฒนา ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน

เทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัย พระสกุลลำพูน และสกุลล้านนา ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมต่อไป ทั้งนี้ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตามรอยกู่-สารูปบรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย” (จำนวน 50 แห่ง) โดยมีวิทยากร พระปลัดจรินทร์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย เชียงใหม่ อ.ภูเดช แสนสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ภายในงานยังจะพบกับการแสดงดนตรี โดยศิลปินคำหล้า ธัญยพร ชมบอร์ดนิทรรศการภาพสถานที่กู่และสารูปบรรจุอัฐิ พร้อมงานประกวดพระเหรียญที่ระลึกครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นต่างๆ โดยชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานจะมีไปจนถึงเวลา 15.00 น.

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments