เมืองฝางจัดตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนะธรรมลุ่มน้ำฝางเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์ตามรอยครูบาศรีวิชัย

Share This:

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานเส้นทางที่ครูบาศรีวิชัยเคยเดินมาแสวงบุญและได้แวะพัก และเดินทางต่อไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุสบฝาง อำเภอแม่อาย และยังเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จทรงงานและผ่านใช้เส้นทางนี้ ทางเทศบาลตำบลสันทรายร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมลุ่มน้ำฝางขึ้น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาให้ถาวรสืบไป ให้ประชาชนได้ร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะล้านนา สร้างความปรองดองสามัคคีในกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมนมัสการพระนอนไม้สักทองอายุ 300 ปี และรูปหล่อครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ศิลปะวัฒธรรมลุ่มน้ำฝาง ขึ้น ที่วัดศรีมงคล บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางสภาวัฒนธรรมอำเภอฝางร่วมกับทางเทศบาลตำบลสันทรายและกลุ่มศิลปะฮอมศิลป์ อำเภอฝาง-อำเภอแม่อาย-อำเภอไชยปราการ-อำเภอเชียงดาว-อำเภอพร้าว-อำเภอเวียงแหง-อำเภอสันทราย-อำเภอเมือง ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำนำภาพวาด,ปั้น,แกะสลัก นำมาโชว์ในงาน(ซึ่งจะจัดโชว์ที่อาคารครูบาศรีวิชัย)ประมาณ 2 เดือน และรับสอนเยาวชน นักเรียนและประชาชนที่ชอบงานศิลปะฟรี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2559 และยังมีการจัดประกวดวาดภาพของกลุ่มศิลปะน้อยจากโรงเรียนในตำบลสันทราย ในหัวข้อ”พ่อของคนไทย” โดยในงานมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค7 วัดพระธาตุดอยสุเทพ พร้อมคณะสงฆ์มาเป็นพระประธานทำการเจิมป้าย เพื่อเป็นศิริมงคล และได้ไปทำการนมัสการพระนอนไม้สักทองที่มีอายุร่วม 300 ปี ที่มีความยาว 7.59 เมตร สูง 1.59 เมตร

จากนั้นได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย มีการฟ้อนแบบล้านนาไทยในอดีต สองชุด แล้วทางนายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานและได้สาวปั่นด้ายเปิดผ้าแพรคลุมป้าย “ศูนย์ศิลปะวัฒธรรมลุ่มน้ำฝาง” และท่านอาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินระดับชาติ อดีตอาจารย์สอนคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาทำการร่วมในการเปิดงาน ศูนย์ศิลปะวัฒธรรมลุ่มน้ำฝางเชิงท่องเที่ยวอนุรักษ์ ซึ่งในงานก็จะมีการนำเอารูปวาดทั้งสีน้ำ ,สีน้ำมัน, สีชอคท์ , งานปั้น, งานแกะสลัก นำมาโชว์ในงาน เพื่อให้ทั้งเยาวชน ประชาชน ได้เข้ามาชม และยังมีการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ”พ่อของคนไทย”โดยให้เยาวชน,นักเรียน ได้เข้ามาร่วมแสดงฝีมือในการวาดภาพสีน้ำ ประกวดกันมี 3 ระดับ ระดับประถมศึกษาต้น ,ระดับประถมปลาย ,ระดับมัธยม ซึ่งภาพจะแสดงถึงการทรงงาน และรูปของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับใบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเยาวชนที่เข้ามาแสดงฝีมือกันในวันนี้

ในวันศรีมงคลนี้ก็จะสามารถที่จะท่องเที่ยวนมัสการพระนอนไม้สักทองอายุ 300 ปี ที่มีความยาว 7.59 เมตร สูง 1.59 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อเมื่อปี พศ. 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และนมัสการรูปหล่อครูบาศรีวิชัย ปางนั่งสมาธิ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความสูง 19เมตร กว้าง 9.99 เมตร โดยพระครูสุพัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล พร้อมด้วยญาติธรรมได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อ พศ.2558 โดยนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมนมัสการได้ทุกวันในเวลาราชการไม่มีวันหยุด ที่สำคัญมีคนที่เข้ามานมัสการพระไม้สักทองอายุ300 ปี นั้นเคยมีคนถูกรางวัลที่ 1 มาแล้ว และได้มาร่วมในการทำบุญสร้างพระครูบาศรีวิชัยในเวลาต่อมาร่วมกับคณะศรัทธาธรรม ซึ่งเจ้าอาวาสไม่ให้บอกใครจะเป็นการทำให้ประชาชนหลงไหลในสิ่งที่ผิดทางพระพุทธศาสนา

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments