เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ไออุ่นแห่งขุนเขาตามรอเท้าพ่อ ต่อยอดโครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะ

Share This:

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ไออุ่นแห่งขุนเขาตามรอเท้าพ่อ ต่อยอดโครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะนำที่นอนเก่า และยางรถยนต์เก่า ผ่านการทำความสะอาดอย่างดีนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนกินนอนที่อยู่บนพื้นที่สูง ส่วนยางรถยนต์เก่ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นมอบให้กับโรงเรียน

ที่โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบที่นอน เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หนังสือเรียน เครื่องกรองน้ำ สนามเด็กเล่นและเงินในการก่อสร้างหอพักนักเรียน ให้กับโรงเรียนแกน้อย โดยมีนายสราวฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาวเป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องนุ่งห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย โรงเรียนลีซอ ตชด. แกน้อยและโรงเรียนแกน้อยศึกษา รวมทั้งหมด 1,300 ชุด นอกจากนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้นำยางรถยนต์เก่าที่ผู้ประกอบการนำมาทิ้งมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย พร้อมกับนำที่นอนมือสองรวม 110 หลัง ผ้าเช็ดตัว เครื่องกรองน้ำ และเงินในการก่อสร้างหอพักนักเรียน มามอบให้กับโรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ซึ่งเครื่องเล่นจากยางรถยนต์และที่นอนมือสองเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ โครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะ ที่เทศบาลจัดทำขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้ยากนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งขยะดังกล่าวประกอบด้วยเศษวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์เก่า ยางรถยนต์ ตลอดจนที่นอนเก่า ที่มักจะมาการนำมาทิ้งตามกองขยะซึ่งบริษัทเอกชนที่รับจ้างจัดเก็บขยะมักจะปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากมีขนาดใหญ่ไม่สามารถนำขึ้นรถขยะได้ประกอบร้านรับซื้อของเก่าไม่รับซื้อจึงมีการนำไปทิ้งตามกองขยะ

ด้านนายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เลขานายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ ไออุ่นแห่งขุนเขาเทศบาลนครเชียใหม่ ตามรอเท้าพ่อ จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเทศบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์ท่านมาปฏิบัติและต่อยอด เป็นโครงการต่อยอดการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยโครงการคัดแยกขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ตลอดจนเปลือกผลไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักและเชื้อเพลิงนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ ส่วนวัสดุอื่นๆจะนำมารีไซเคิลเป็นของใช้แล้วนำไปแจกจ่ายกับคนด้อยโอกาสซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถลดปริมาณขยะที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จากวันล่ะ 320 ตัน ลดลงเหลือ 270 ตัน ทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่ ลดค่าใช้จ่ายได้ถึงวันล่ะ 4-5 หมื่นบาท

Comments

comments