ปภ.เชียงใหม่สำรองเครื่องกันหนาว 3 พันชิ้นรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินให้ผู้ว่าช่วยเหลือปชช.

Share This:

ปภ.เชียงใหม่สำรองเครื่องกันหนาว 3 พันชิ้นรองรับภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันเตรียมประเมินหลังเช้านี้ฝนตกเพื่อประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว

หลังจากเช้านี้ได้เกิดฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกือบทั้งจังหวัด ส่งผลให้สภาพอากาศท้องฟ้าปิดมีเมฆปกคลุมมืดครึ้มตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสายทำให้อุณหภูมิหลังจากนี้จะเริ่มลดต่ำลงได้ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ห้วหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากสภาพอากาศในขณะนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาประกอบเริ่มมีฝนตกลงมาบางทำให้อุณหภูมิจากนี้ต้องมีการประเมินใหม่ และมีการสำรวจในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติมโดยเตรียมพร้อมเพื่อประกาศพื้นภัยพิบัติภัยหนาวขึ้น ในการเข้าไปช่วยหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรงการคลังที่กำหนดไว้ เพราะบางพื้นที่ก็เริ่มอุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่อง ทำให้การช่วยเหลือก่อนหน้านี้ทำให้บรรเทาได้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้


อย่างไรก็ตามทางปภ.เชียงใหม่ได้จัดเตรียมสำรองเครื่องกันหนาว โดยเแพาะผ้าห่มนวมไว้จำนวน 3 พันผืน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดด้นำไปแจกจ่ายกรณีภัยหนาวฉุกเฉินเกิดขึ้น เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการบริจาคอื่นๆเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นอกจากการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรองข้าวสาร อาหาร และน้ำไว้เพื่อช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง

 

 

Comments

comments