ไทย-กัมพูชาบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5

Share This:

ประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 พร้อมลงนามในบันทึกความ เข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา จำนวน 2 ฉบับ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (Joint Committee: JC GMS CBTA) ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และนางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา เป็นผู้แทนกรมการขน ส่งทางบกเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการพิจารณารับรองแถลงการณ์คณะกรรมการร่วมสำหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้าม พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (Joint Committee: JC GMS CBTA) และลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา จำนวน 2 ฉบับ
ได้แก่


1. เอกสารบทเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการแลก
เปลี่ยนสิทธิจราจรสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดนณ จุดผ่านแดน อรัญประเทศ-ปอยเปต การเพิ่มจำนวนใบอนุญาตการขนส่งทางถนน GMS สำหรับการ
ขนส่งผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต จากจำนวน 40 ใบ เป็น 150 ใบ
2. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ ณ บ้านหนอง
เอี่ยน-สตึงบท

 

Comments

comments