ชาวยูนานทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 บ้านอรุโณทัยเชียงดาว

Share This:

ชาวยูนานทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เด็กนักเรียนบ้านอรุโรทัยกว่า 1,500 คนร่วมกันแปรอัษรท่ามกลางสภาพอากาศ เย็นสบาย 17 องศาเซลเซียส พร้อมปลูกป่าถวายในหลวง ร.9 จำนวน 99,999 ต้น ระยะทาง 99 กิโลเมตร

ที่อ่างเก็บน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ชาวยูนานจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย ทำ พิธีกงเต็กถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลออดุลยเดช โดยมีหม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธาน พร้อมพลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ รองประธาน ชาวไทยยูนานจากทั่วประเทศ หมู่บ้านอรุโณทัย พร้อมเด็กนักเรียนกว่า 1,500 คนระดับชั้นประถมและมัธยม ครู อาจารย์จากโรงเรียนบ้านอรุโณทัยวิทยาลัย ได้แปรอักษรเลข ๙ ไทย และภาษจีนมีความหมายว่าพระมหากรุณาะคุณอันหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ได้จัดโครงการปลูกป่าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 99,999 ต้น ระยะทาง 99 กิโลเมตร จากบ้านอรุโณทัย ไปตามถนนสายจนถึงดอยอ่างขาง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งจะเริ่มปลูกตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2560 จนครบ ซึ่งถนนเส้นทางนี้มีคามสวยงามทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวเริ่มใช้สัญจรเดิน ทางเพื่อขึ้นสู่ดอยอ่างขาง แต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวยูนานที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตลอดเส้นทางนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหการุณาธิ คุณอันหาที่สุดมิได้ ในหลวงรัชกาลที่ 9ทรง ให้ผู้อพยพมาได้อาศัยอยู่แผ่นดินไทยและเป็นคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้

Comments

comments