ขนส่งเชียงใหม่เอาจริง ตรวจผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เอาจริง ตรวจผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พนักงานประจำรถ และผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งจำคุก และสั่งปรับ จัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลา และชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก

-นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ใช้บริการผ่านรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความอุ่นใจประทับใจและมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ ความพร้อมของผู้ประจำรถ ที่อู่ของผู้ประกอบการ ขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก) แห่งที่ 2 (อาเขต) และ แห่งที่ 3 (อาเขต 2) และตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรอง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการณ์ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

-อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขัน ดูแลพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลา และชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถ ณ จุดตรวจของกรมการขนส่งทางบกทั้ง 11 จุด ซึ่งในเส้นทางภาคเหนือมีสามจุด คือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และลำปาง

-นอกจากนี้ยังกำชับให้มีการเข้มงวด ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บนรถ และภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพราะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากพบว่าผู้ขับรถเสพสุรา ยาเสพติด ขับรถเร็วมาก ขับรถติดต่อกันนานเกินกว่า 8 ชั่วโมง ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกทางสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

Comments

comments