ขนส่งเชียงใหม่เข้มงวดออกตรวจรถภายในอู่จอดรถประจำทางและไม่ประจำทางเน้นย้ำดูแลพนักงานตรวจสอบพฤติกรรม

Share This:

ขนส่งเชียงใหม่เข้มงวดออกตรวจรถภายในอู่จอดรถประจำทางและไม่ประจำทางเน้นย้ำดูแลพนักงานตรวจสอบพฤติกรรมไม่ให้ซ้ำรอยขนยาบ้า เช่นที่ผ่านมา พร้อมตรวจสอบรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางให้มีมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมคาดโทษหากพบการกระทำผิดโทษหนักเพิกถอน ใบอนุญาติ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าฝ่ายช่วงตรวจสภาพ หัวหน้าฝ่าวิชาการ และเจ้าหน้าทีตรวจการขนส่งเชียงใหม่ ได้ออกตรวจสภาพรถ
โดยสารประจำทางและไม่ประจำทางทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของรถให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการออกให้บริการส่ง
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางในช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวมีการเดินทางมากที่สุด โดยเน้นย้ำผู้ประกอบการให้ตรวจ
สภาพรถทุกคันก่อนออกจากอู่จอดรถ และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จะมีการตรวจซ้ำของเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งเชียงใหม่ ที่สำคัญมีการตรวจวัด
แอลกอฮฮล ที่ต้องเป็นศูนย์ พร้อมให้พนักงานต้อนรับและเด็กประจำรถช่วยกันดูแลผู้ใช้บริการห้ามดื่มแอลกอฮอล คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคนก่อนออกเดินทาง
โดยน้ำต่อผู้ให้บริการเพราะมีโทษปรับ


อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำต่อผู้ประกอบการทุกรายให้มีการเข้มงวดตรวจตราพนักงานทุกคนที่พนักอาศัย มีพฤติกรรมผิดปกติที่จะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายา
เสพติดเช่นทีผ่่านมา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยในช่วงการเดินทางแบแฝงการลักลอบขนยาเสพติด นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบซ้ำ
เพิ่มเติม หากปล่อยปละเลยไม่ดูแลตรวจสอบมีส่วนพนักงานของตนเอง และไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีโทษสถานหนัก เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำกำชับ
อีกครั้งซึ่งถือเป็นการเตือนแจ้งเพื่อทราบหากมีการกระทำผิดอาจมีโทษถึงเพิกถอนใบอนุญาติของผู้ประกอบการ

 

Comments

comments