ความน่ารักของจราจรตัวน้อย จร.เชียงใหม่เปิดตัวใช้แอพพลิเคชั่นไลน์@trafficcm เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร

Share This:

ภาพน่ารักเบื้องหลังการนำจร.ตัวน้อยมาถ่ายภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมกับเปิดตัวใช้แอพพลิเคชั่นไลน์@trafficcm เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรมีผู้เข้าร่วมกว่า 9 พันราย

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพกว่าจะได้แต่ละรูปที่สวยๆ ผลงานที่มีคุณภาพให้ทางจราจรเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการประชาชน
ตามโครงการรณรงค์เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่เชียงใหม่ประจำปี2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรร่วมกันครับ”สร้างเสริมวินัยจราจรเริ่มจากเด็กครับ และจะเริ่มรณรงค์เป็นทางการที่เชียงใหม่ ก็เป็นอีกภาพน่ารักของน้องๆตัวเล็กได้มาถ่ายภาพการรรณรงค์ในช่งเทศกาลปีใหม่ของคำเตือนต่างๆ ในการขับขี่รถอย่างมีน้ำใจและทำตามคำเตือนขับขี่ปลอดภัยใส่ในกฎจราจร อาทิ เมาไม่ขับ ,หยุดรถให้คนข้ามถนน,ขับรถไม่โทรไม่แชท โดนจับปรับ 1 พันบาท,ไม่ขับรถย้อนศร,


นอกจากนี้ทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นไลน์ ใช้ชื่อ@trafficcm เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนสามารถแอดเข้าไปได้ตามคิวอาร์โค้ต ดังกล่าวทั้งนี้ Line@ โดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 9 พันราย “@trafficcm” เพื่อรายงานสภาพการจราจรและเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชน- รายงานสภาพการจราจร- แจ้งอุบัติเหตุบนท้องถนน- ไฟสัญญาณจราจร/ไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้อง- ฝนตก/ภัยธรรมชาติ/อุบัติภัยต่างๆ/การก่อสร้าง/จอดรถกีดขวาง/การจัดกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรโทรศัพท์ 0-5327-1460

Comments

comments