ยามค่ำแพนด้าหลินฮุ่ยได้ออกสวนหลังบ้านสัมผัสอากาสหนาวเย็น เป็นอีกหนึ่งของการปรับสภาพก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์

Share This:

ยามค่ำแพนด้าหลินฮุ่ยได้ออกสวนหลังบ้านสัมผัสอากาสหนาวเย็น เป็นอีกหนึ่งของการปรับสภาพก่อนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ให้ได้อยู่ใกล้เคียงกับ
บ้านเกิดมากที่สุด ไม่ว่าจะมีฝนตกลงมาก็ตาม หลินฮุ่ยระแวดระวังสูงมากอยู่ลดความเครียดไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมปล่อยสัมผัวยามค่ำธรรมชาติมากสุด
เตรียมปิดทุกส่วนจัดแสดงให้เดินไปอย่างอิสระ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสวนหลังบ้าน ภายในสวนจัดแสดงแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่ได้เห็นแพนด้าหลิน
ฮุ่ยได้ออกมาสวนหลังบ้านในช่วงค่ำ ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปได้ชม ทุกค่ำพี่เลี้ยงจะปล่อยแพนด้าหลินฮุ่ย ออกจากห้องสวนจัดแสดงออกมา
ปรับสภาพอากาศยังด้านนอกเพื่อให้ได้สัมผัสอากาศและความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ เพื่อเข้าสู่การปรับตัวสู่ฤดูผสมพันธุ์ให้เข้าตามวงรอบของ
แพนด้าเดียวกันประเทศจีน ซึ่งยามค่ำอุณหภูมิแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศยิ่งช่วงฝนตกระยะนี้จะลดต่ำกว่า 18-20 องศาเซลเซียสทำให้แพนด้าชื่นชม
เป็นอยางมาก


พี่เลี้ยงเผยว่าหลินฮุ่ยแสงดพฤติกรรมสัญชาตญาณความระมัดระวังตัวสูงจะเดินสำรวจพื้นที่พบมีกลิ่นของช่วงช่วงที่ปายแสดงถิ่นไว้ จะพยายามเดินไปยัง
ประตูทางเข้าคอกกักเพราะไปยังพื้นที่ของตนจะออกมายังสวนหลังบ้านไม่นานก็จะเข้าคอกกัก ซึ่งหลินฮุ่ยได้ออกสวนหลังบ้านในช่วงค่ำมาตลอด 1 เดือน
เศษ ไม่ได้ออกมาในช่วงเช้า ซึ่งจะมีแต่ช่วงช่วงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวปรับสภาพได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอากาศภายนอกในช่วงค่ำให้ร่างกายมี
ความสมดุลมากที่สุดเตียมความพร้อมของร่างกายทำให้ตอนนี้มีน้ำหนักกว่า 124-125 กิโลกรัม ส่วนแพนด้าช่วงช่วง มีน้ำหนัก 130-135 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับ
การกินในแต่ละวันและการขับถ่าย
ทั้งนี้ในช่วงค่ำจะปล่อยหลินฮุ่ยออกมาเพียงลำพัง โดยไม่มีการบกวนจึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมบรรยากาศยามค่ำ จะให้เป็นไปแบบธรรมชาติไม่เปิด
ไฟสปอร์ไลท์เพื่อส่งสว่างให้อยู่ในช่วงค่ำธรรมชาติ หลังจากนี้จะมีการเปิดประตูกรงทั้งหมดจากคอกกัก มาสวนหลังบ้าน และสวนจัดแสดงในห้อง ให้เป็น
อิสระเดินไปได้ทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความเคลียด ให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัยมากที่สุด

 

Comments

comments