เชียงใหม่อบรมหลักสูตรโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ

Share This:

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรโครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐที่ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงานค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.เชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการผู้แทนส่วนภูมิภาค 34 คนและ อปท.จาก 25 อำเภอ รวม 250 คน เข้ารับการปลูกจิตสำนึกภายใต้โครงการธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐกับบุคลากรของภาครัฐ และองค์การภาคประชาชนในระดับจังหวัด ด้วยการยึดแนวทางสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมให้กับบุคลากรภาครัฐ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 ม.ค.60

Comments

comments