สุดยอดผลงานนักวิจัยคณะเภสัช มช.สารสกัดเซรั่มจากดอกดาวเรือง เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์

Share This:

สุดยอดผลงานนักวิจัยคณะเภสัช มช.สารสกัดเซรั่มจากดอกดาวเรือง เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานของนักวิจัยพลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ขยายไปภาคเอกชน เป็นอุตสาหกรรมพร้อร่วมมือกับริษัทตอบสนองตอบโจทย์ทางเลือกใหม่ของผลิตภัณฑ์เวชสำอางแก่ผู้บริโภคสู่ตลาดโลกของผลงานนักวิจัยไทย

อีกความสำเร็จของผลงานวิจัยสารสกัดเซรั่มจากดอกดาวเรือง เป็นเวชสำอางนาโนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสู่ผู็บริโภคโดยทีมนักวิจัยเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ หัวหน้าคณะวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้่าและดำนินการพัฒนางานจากสารสกัดดอกเรือง ตั้งแต่ปี 2552 – 2556 ทั้งการทดสอบทางคลีนิกอย่างครบวงจร ทดสอบใช้จริงจากอาสาสมัครและการควบคุมคุณภาพการผลิตในห้องปฎิบัติการจนทำให้มีความพร้อมของการผลิตภัณฑ์ออกมาสู่เชิงพาณิชย์โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังบริษัทที่ได้ผ่านการคัดสรรที่มีความพร้อมต่อการนำเทคโลโลยีต่อการผลิตเป็นเวชสำอางภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้บริโภค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทะนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยศาสตร์และเทคโลโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า เป็นผลงานการวิจัยที่มีกาต่อยอดของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่ในรั้นมหาวิทยาลัย ออกสู่เชิงพาณิชย์ ต่อยังภาคเอกชนสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง เพราะแนวโนเมด้านตลาดผลิตภัณฑ์เวชสำอางตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปี 2018 จะมีการแข่งขันกันมาก เพื่อทดแทนการทำศัยกรรมที่มีราคาแพงใช้เวชสำอางทดแทนในการชะลอความแก่ของคนหนุ่มสาว ไปจนถึงผู้สูงอายุ ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและความตระหนักรู้ของผู้บริโภคจะเป็นตัวพลักดันให้ผู้ผลิตเพิ่มศักยภาพทางการค้าด้วยการใช้นวัตกรรมและผลิตสินค้าระดับสูง นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของก้าวไปสู่ตลาดโลก เพราะผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจะเป็นที่ต้องการมากที่สุด

Comments

comments