หมอต้อมหวังปีนี้หลินฮุ่ยสนองสิ่งตอบเร้าตามธรรมชาติเป็นสัดตมวงรอบตกไข่ช่วง เดือนกพ. มีค.และเมย.นี้

Share This:

หมอต้อม หัวหน้าโครงการวิจัยแพนด้าหวังปีนี้หลินฮุ่ยสนองสิ่งตอบเร้าตามธรรมชาติเป็นสัดตมวงรอบตกไข่ช่วง เดือนกพ. มีค.และเมย.นี้ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์พร้อมกับประเทศจีน เตรียมพร้อมผสมเทียมทันที

นายสัตว์แพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หรือหมอต้อม หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย กล่าวว่าในปีนี้การทำทุกอย่างเพื่อให้แพนด้าหลินฮุ่ย ตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามธรรมชาติ ตามที่ดำเนินการมาทุกอย่าง ร่างกายมีความสมบูรณ์พร้อมมาในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตามที่วางไว้ แล้วเป็นสัดในช่วงฤดูก็จะมีการจัดเตรียมพร้อมเทียมทันที


อย่างไรก็ตามก็คาดหวังว่าด้วยการวางแผนอย่างเต็มที การศึกษาหารือหาข้อมูลอย่างเต็มทีจากการทุ่มเทในการทำงานของทุกฝ่ายรวมกันคิดถึงสวัสดิภาพ ร่างกายและจิตใจ ทำสิ่งแวล้อมให้สะดวกสะบายตามความชื่นชอบมีความปลอดภัยมากที่สุด ให้ทุกอย่างใกล้เคียงกับธรรมชาติในประเทศจีนมากที่สุดในปีนี้ก็หวังที่จะเห็นแพนด้านน้องหลินปิงเกิดขึ้นมาเป็นตัวที่สอง ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตรวจร่างกายของแพนด้าช่วงช่วงเพื่อเตรียมน้ำเชื้อสำรองไว้ พร้อมกับการรีดน้ำเชื้อสดในช่วงการผสมเทียมช่วงที่แพนด้าหลินฮุ่ยเป็นสัดในช่วงฤดูตามที่วางเป้าหมายไว้

Comments

comments