ทุ่งปอเทืองกว่า 4 ไร่อำเภอสารภีกำลังออกดอกสีเหลืองสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายภาพเซลฟี่

Share This:

ทุ่งปอเทืองกว่า 4 ไร่อำเภอสารภีกำลังออกดอกสีเหลืองสวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายภาพเซลฟี่ ขณะเดียวกันเจ้าของจัดประกวดถ่ายภาพตามได
เดียของช่างภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีอย่างต่อเนื่อง

ภาพของบรรดานักท่องเที่ยวพากันไปถ่ายภาพทุ่มปอเทืองที่สวนอโรคยา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังออกดอกสีเหลืองเต็มทุ่งบนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ซึ่งมีจุดถ่ายภาพ มุมต่างๆ ไว้ให้นกัท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ด้านเจ้าของ นางสาวแก้มหอม ภูแก้ว บอกว่าจากเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นทุ่งนา จัดเตรียมไว้เพื่อปลูกข้าวไร้เบอรี่ ไว้เพื่อบริโภค แต่ก่อนการได้นำปอเทืองมาลงไว้เพื่อปรับสภาพและปรับปรุงพื้นดินตามคำแนะนำของนักวิชาการด้านการเกษตร แต่หลังจากว่านไปปอเทืองเติบโต ออกดอกสวยงาม มีหลายคนเดินทางมาเห็นสวยงามจึงขอภ่ายภาพเซลฟี่ ออกไปตามโลกโซลเซียสจนทำให้ในแต่ละวันและวันหยุดมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่าย ภาพจึงได้ปรับพื้นที่ให้เป็นจุดถ่ายภาพดังกล่าว จึงยกเลิกการปลูกข้าว หันมาพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมและถ่ายรูปฟรีๆไม่เก็บเงิน เพื่อเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในหน้าวหนาวนี้ ไม่ต้องไปท่องเที่ยวไกล จึงได้มีแนวคิดร่วมกับชมรมคนสร้างสภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสมาชิกว่า 1 หมื่นคน เตรียม ประกวดถ่ายภาพขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้

นายชยพล ปัญญาจันทร์ หรือพี่เบิ้ม คนสร้างภาพ ประธานชมรมคนสร้างภาพเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนี้ ทางชมรมพร้อมนำนางแบบที่หลาย คนรู้จัก ให้สมาชิกได้ถ่ายภาพและผู้สนใจต้องการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายตามไอเดีย ของแต่ละคนขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นอีกแหล่งท่อง เที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะได้ชมความสามารถจิตนาการของแต่คนที่จะรังสรรภาพของแต่ละคนที่ต้องการเข้าร่วมประกวด เพราะทางชมรมดำเนินกิจกรรม ถ่ายภาพมานานหลายปีที่มุ่งเน้นเพื่อการกุศลช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้น ด้านการท่องเที่ยวให้มีอย่างต่อเนื่อง ก็ติดตามระเบียบต่าง ของการสมัครได้ที่เฟสบุ๊คชมรมคนสร้างภาพเชียงใหม่ หรือ เฟสบุ๊คพี่เบิ้ม คนสร้างภาพ

Comments

comments