คืนความสุขให้เยาวชน พัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้

Share This:

 

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คืนความสุขให้เยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้แก่เยาวชนและปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และในปีนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนครได้แบ่งการจัด กิจกรรมออกเป็น 3 รูปแบบ โดยจัดกิจกรรมเด็กเที่ยวฟรีที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ 14 มกราคม 2560 รวมทั้งการจัดกิจกรรม “เพื่อนให้เพื่อน” ร่วมแบ่งปันของเล่น ของใช้ ในสภาพดี ให้แก่เพื่อนบ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อคืนความสุขให้เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เที่ยวฟรีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. เพลิดเพลินกับการนั่งรถชมสัตว์ ที่เปิดให้บริการรอบแรก Day Safari ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. และรอบ Night Safari เวลา 18.30-21.30 น. พร้อมสนุกกับการเรียนรู้ในเส้นทาง Walking Zone สัมผัสความน่ารักของเม่นเผือก ป้อนนมลูกแพะ ลูกแกะ หรือขี่ม้าแคระ ชม Tiger Show และNight Predators รอบพิเศษ และร่วมแสดงความสามารถบนเวที พร้อมรับขนมและของขวัญอีกมากมาย
และอีกหนึ่งในกิจกรรมวันเด็ก สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะมีเวทีแสดงความสามารถของน้องๆ พร้อมรับขนมและของขวัญมากมาย อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นม้าหมุน รถราง รถไฟ บ้านลม และกิจกรรมอื่นๆ ไว้คอยต้อนรับน้องๆ เยาวชนที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในครั้งด้วย
นอกจากนี้ ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมแบ่งปันของเล่น หนังสือนิทาน และของใช้อื่นๆ ในสภาพดี เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยสามารถร่วมแบ่งปันได้ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันนี้ – 16 มกราคม 2560

Comments

comments