เชียงใหม่สั่งปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

Share This:

เชียงใหม่สั่งปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เร่งเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า งดชิงเผาในช่วงฝนตก เนื่องจากสภาพเชื้อ
เพลิงไม่พร้อม สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาด 10 – 14 มกราคม 2560 จะมีฝนตกต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมร่ยมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงเตรียมการ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือแบบเคาะประตูบ้าน ของประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตามแนวทางประชารัฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธนี ดนตรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา และมีกำหนดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนร่วมกับอำเภอโซนใต้ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ที่ว่า การอำเภอจอมทองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกในช่วงนี้ ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือ งดชิงเผาออกไปก่อน เพราะเชื้อเพลิงมีความ ชื้นไม่พร้อมที่จะเผา ซึ่งจะได้มีการหารือถึงความเหมาะสมอีกครั้ง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการสะสมของเชื้อเพลิงและจะมีการระดมเผาในช่วงห้ามเผา 60 วัน อันตราย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2560 และจากการถอดบทเรียนของปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีการระดมเผากันมาก ในช่วงหลังประกาศเฝ้า ระวัง 60 วันอันตราย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนทั้งก่อนและหลังประกาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 10 – 14 มกราคม จังหวัดเชียงใหม่จะมีสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากคลื่นลมฝ่ายตะวันตกพัดพาฝนจากประเทศพม่าเข้ามาประเทศไทย จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณและการกระจายของฝนมากขึ้น ส่วนอิทธิพลความ กดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นก็ยังคงอยู่แต่จะอ่อนตัวลงในช่วงนี้

 

Comments

comments