ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนผู้ปกครองนำเด็กๆ เที่ยววันเด็กเสาร์นี้ ต้องระวัง 3 โรคหลัก

Share This:

ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนผู้ปกครองนำเด็กๆ เที่ยววันเด็กเสาร์นี้ ต้องระวัง 3 โรคหลักโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคระบบทางเดินหายใจ จากสภาพอากาศยังแปรปรวนความหนาวเย็นทำให้การแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็กอย่าลืม “กิ๋นของฮ้อน ใจ้จ้อนกล๋าง หมั่นล้างมือ ” อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อ.หางดง อัตราป่วยเท่ากับ 341.09 ต่อประชากรแสนคน

นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (จ.เชียงใหม่ ) ฝากความห่วงใยถึงผู้ปกครอง ที่จะนำลูกหลานไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในการจัดงานวันเด็กแงชาติปีนี้ ข้อให้ระมัดระวัง 3 โรคหลักที่อาจจะมีการแพร่ระบาดติดโรคได้ง่ายของเด็กเล็ก ที่ต้องระมัดระวังป้องกัน จากโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคระบบทางเดินหายใจ
อย่างไรก็ตามขอให้ผู้จัดงานทั้งกลางแจ้ง ในร่มของวันเด็ก ควรจัดเตรียม สบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล เอาไว้ให้เด็กได้ล้างมือ ก่อนและหลังการเล่นของเล่น เน้อ เพื่อป้องกันการติดและแพร่ โดยโรคมือเท้าปากข้อมูล เฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้าปาก 71,610 ราย ทั่วประเทศ เสียชีวิต 3 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด ตั้งแต่อายุ 1 ปี ไปจนถึงอายุ 3 ปี อย่าลืม “กิ๋นของฮ้อน ใจ้จ้อนกล๋าง หมั่นล้างมือ.

ส่วนการเฝ้าระวังของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (จ.เชียงใหม่ ) นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 พบผู้ป่วยโรค Hand,foot and mouth disease (รวม) จำนวนทั้งสิ้น 3,579 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 213.98 ต่อประชากรแสนคน รายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย อัตราป่วยตายด้วย 0.03 อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ อ.หางดง อัตราป่วยเท่ากับ 341.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อ.สันทราย, อ.สันกำแพง, อ.จอมทอง, อ.แม่ริม, กิ่งอ.แม่ออน, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สารภี, อ.สันป่าตอง, อ.แม่อาย, อ.สะเมิง, อ.ไชยปราการ, อ.เมืองเชียงใหม่, อ.เชียงดาว, อ.ดอยเต่า, อ.พร้าว, กัลยาณิวัฒนา, อ.อมก๋อย, อ.ฝาง, อ.แม่วาง, อ.ฮอด, กิ่งอ.ดอยหล่อ, อ.แม่แจ่ม, อ.แม่แตง, อ.เวียงแหง, อัตราป่วยเท่ากับ 333.02, 329.54, 320.99, 319.07, 286.30, 274.14, 256.76, 253.75, 251.34, 250.30, 215.30, 183.27, 169.48, 162.34, 157.94, 143.91, 143.37, 139.15, 134.62, 102.80, 101.61, 100.55, 84.03, 78.23, ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

Comments

comments