แพนด้าช่วงช่วงและหลินฮุ่ยไร้ความเคลียดสะสม ทีมวิจัยมั่นใจปีนี้มีหลินฮุ่ย มีรอบการเป็นสัดตามฤดูผสมพันธุ์

Share This:

อีกข่าวดีแพนด้าช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ไร้ความเคลียดสะสม แต่มีเป็นรายวันจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันทีมวิจัยมั่นใจปีนี้มีหลินฮุ่ย มีรอบการเป็นสัดตามฤดูผสมพันธุ์ติดต่อเป็นปีที่ 2 หลังจากปี 59 นับเป็นครั้งแรกการเป็นสัดตกไข่เข้าตรงตามรอบ หลังจากมีการปรับความเป็นอยู่ใหม่ทั้งหมดจนประสบความสำเร็จ เป็นสัดตามฤดูอีกครั้ง

-นางสาวภัทรนันทน์ วงศ์ไชย นักวิจัยห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ฮอร์โมน สวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าจาการเก็บปัสวะของแพนด้าทั้งสอง เข้าตรวจสอบวัดฮอร์โมนคอร์ติซอล หรือ ฮอร์โมนความเครียด ของแพนด้าทั้งสองแล้ว ไม่มีการสะสมความเครียดเกิดขึ้นจากการจัดเก็บ 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ เพื่อนำมาตรวจหา ฮอร์โมนความเครียด ดังกล่าวนับเป็นเรื่องดีมีการสะสมความเครียดเกิดขึ้น ซึ่งความเครียดของแพนด้าทั้งสองก็มีบางเป็นรายวันก็แล้วแต่ละวันที่จะเกิดขึ้นทั้งสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม การส่งเสียงของนักท่องเที่ยวบาง ที่อาจจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำเกิดความสะสมเกิดขึ้นจนเกิดผลกระทบต่อการเป็นสัดในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่จะมาถึงนี้ ก็ทำให้ปีนี้มั่นใจอีกครั้งรอบฤดูผสมพันธุ์ของหลินฮุ่ยจะพร้อมกับประเทศจีน

-ส่วนนายไมตรี อินโปธา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ เผยว่าปัจจัยหลายอย่างจากความเครียดของแพนด้า ที่เกิดขึ้นมีการติดตามของทีมวิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขไม่ให้เกิดมีการสะสมความเครียดขึ้น จนทำให้ขณะนี้แพนด้าทั้งสองมีความสุขรื่นเริ่ง สนุกสนานปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมพื้นที่มีการปรับปรุงให้ใหม่ทั้งแสง สภาพอากาส อุณหภูมิ รวมไปถึงอาหาร จนทำให้เป็นแพนด้าสมบูรณ์มีขนาดใหญ่ ซึ่งการเป็นสัดตามวงรอบในปีนี้มีการติดตามเช่นเดียวกันปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกที่หลินฮุ่ยมีวงรอบการเป็นสัดอีกครั้งแรก เพราะที่ผ่านมาออกนอกฤดูทำให้ปีนี้มั่นใจที่จะเห็นการเป็นสัดตามฤดูการผสมพันธุ์พร้อมกับแพนด้าในประเทศจีน

Comments

comments