ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาศเข้าไปในเมือง

Share This:

ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กที่ไม่มีโอกาศเข้าไปในเมือง จากปัญหาการจราจร ผู้ปกครองติดภาระกิจ มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายมอบของขวัญของรางวัล ยิงปืนจากทหาร นั่งบอลลูน ขี่ม้า พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบให้เข้าชมภายหลัง เป็นกิจกรรมไม่แพ้สถานที่ต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่

ส่วนบรรยากาศวันเด็ก ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยเทศบาลตำบลเชิงดอย           นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมผู้ใหญ่ใจดีอีกจำนวนมากมอบของขวัญของรางวัลมอบให้แก่เด็กที่บ้านอย่อำเภอรอบนอกของตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่มีโอกาศได้เดินทางเข้าไปในเมืองร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างสวนสัตว์เชียงใหม่ กองบิน 41 ค่ายทหาร แต่ได้นำสิ่งเหล้านั้นมาจัดไว้เพื่อให้เด็กได้สัมผัสไม่แพ้ในเมือง มีบอลลูนให้ได้ขึ้นไปบนฟ้า ขี่ม้า ยิงปืนของทหาร กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายขนมของรางวัลและอาหารกลางวันแจกให้กับเด็กได้รับประทานฟรี ที่สนุกสนานเด่นเดียวกับเด็กๆในเมือง


นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่าการจัดงานต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบของรางวัล รถจักรยานจำนวนมากเพื่อมอบเป็นของรางวัล ขนมอาหาร เครื่องดื่มตลอดทั้งวันตลอดจนเครื่องเล่นต่างๆ ขึ้น ซึ่งเด็กอำเภอรอบนอกไม่ค่อยได้รับโอากาศเข้าไปเพราะผู้ปกครองจะยังติดภารกิจทำงาน ทำสวนไร่นา ทำให้ไม่สามารถพาเด็กๆเข้าไปเที่ยวได้ อีกทั้งระยะทางการจราจรติดขัดทำให้ไม่สามารถเข้าสถานที่กิจกรรมที่จัด ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก็มอบบัตรเข้าชมให้กับเด็กเที่ยวชมภายหลังได้ เพราะวันนี้มีจำนวนมากทำให้การเดินทางเข้าไปอยากลำบาค

Comments

comments