ส่งสัญญาณดีถนน R3A ช่วงตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าหลังมาตรการผ่อนปรนให้ขับมาถึงเชียงใหม่

Share This:

ส่งสัญญาณดีถนน R3A ช่วงตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าหลังมาตรการผ่อนปรนให้ขับมาถึงเชียงใหม่ ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เผยปีนี้นักท่องเที่ยวจีนแบบเข้ามาเอง เริ่มมากขึ้น ส่วนกรุ๊ปรคาถูกของทัวร์ศูนย์เหรียญหายไป ส่วนทางรถยนต์หลังจากเป็นศูนย์มานานเริ่มขยับนักท่องเที่ยวจีนสนใจเข้ามาแต่ไม่มากหากเทียมช่วงฮอตก่อนหน้านี้

 

ช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นอีกหนึ่งของชาวจีนจะหยุดและท่องเที่ยวในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจีนเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องของชาวจีนหลังจากราบไหว้บรรพบุรุษแล้วจะออกท่องเที่ยว นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเดินทางเข้ามาเองที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่วนการเช่าเหมาลำก็ขยับเพิ่มขึ้น แต่ที่หายไปของทัวร์ราคาถูกทัวร์ศูนย์เหรียญที่หายไปหลังมาตรการของไทยเพิ่มมากขึ้น


อย่างไรก็ตามในปีนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการเดินทางโดยรถแบบคาราวาน ของนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาทางถนนสาย R3A ผ่านด่านเชียงของเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนดานขั้นตอนเอกสารเหลือ 1 สัปดาห์ อนุญาติให้ขับรถเข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้ จากกรตรวจสอบพบว่าเบื้องต้นมีเข้ามาประมาณ 200 -300 คัน แต่หากเทียบกับปีที่แล้วถือว่าน้อยมากเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่การท่องเที่ยวทางถนนจะกลับมาเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีคุณภาพมีการใช้จ่ายที่สูงต่อวันต่อหัว ต่อการท่องเที่ยวและต้องใช้เวลามากกว่าเดินทางแบบเครื่องบินแบบกรุ๊ปทัวร์ ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสรุปตัวเลขของนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถยนต์เข้าจำนวนจากปีที่ผ่านมา และในปีนี้เพื่อให้มีการพิจารณาการใช้กฎกระทรวงเพื่อสู่การแก้ไขต่อไป

Comments

comments