หมอต้อม เตรียมแผนสำรองขอน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพนด้าจากจีน พร้อมประสานขอผู้เชี่ยวชาญจีน 2 คน

Share This:

หมอต้อม เตรียมแผนสำรองขอน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แพนด้าจากจีน พร้อมประสานขอผู้เชี่ยวชาญจีน 2 คนเดินทางมาทำงานร่วมทีมวิจัยไทย ช่วงฤดูผสมพันธุ์ กลางเดือนกุมภาพันธ์ตรวจสุขภาพพร้อมรีดน้ำเชื้อแช่แข็ง

นายสัตว์แพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ หรือหมอต้อม หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทย เผยว่าขณะทีมวิจัยแพนด้าไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดทำหนังสือเพื่อขอน้ำเชื้อแพนด้าพ่อพันธุ์จากประเทศจีนเพื่อมาสำรอง ใช้ในการผสมเทียมแพนด้าหลินฮุ่ย นอกจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีการตรวจสุขภาพแพนด้าช่วงช่วง แล้วทำการรีดน้ำเชื้อเพื่อแช่แข็งไว้ ก่อนจะใช้น้ำเชื้อสดช่วงผสมเทียมจริง ขณะเดียวกันได้ประสานทางการจีนเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 คน เพื่อมาช่วยในการดูแลแพนด้าทั้งสองในการผสมเทียมและดูแลช่วงผสมเทียมไปแล้ว แต่เนื่องจากในห้วงระยะเดียวกันแพนด้าทั่วโลกจะเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์พร้อมกัน ทำให้ต้องรอทางการจีนตอบรับว่าจะมีผุ้เชี่ยวชาญท่านใดเดินทางมาได้ในช่วงระยะเวลาไหน เพราะทุกแห่งก็ต้องดำเนินการขอผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน


นอกจากนี้ในราวกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเดินทางมาพร้อมทีมสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพของแพนด้าทั้งสอง และรีดน้ำเชื้อของแพนด้าช่วงช่วงไว้ เพื่อทำการแช่แข็งไว้เป็นน้ำเชื้อสำรอง นอกจากใช้น้ำเชื้อสดช่วงผสมเทียม หากตรวจสอบพบความผิดปกติของน้ำเชื้อช่วงช่วงก็มีแผนสองใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์แพนด้าของจีนที่รอการจัดส่งเข้ามา ซึ่งมีขั้นตอนต้องใช้เวลาช่วงระยะ ทั้งนี้การใช้น้ำเชื้อสำรองจากพ่อพันธุ์จีนทางสหรัฐก็ได้ดำเนินการมาเช่นกันเพื่อให้ได้แพนด้าน้อยเกิดขึ้น นี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการหารือการทำงานกับทีมวิจัยจากสถานที่ต่างๆ ประสบความสำเร็จมีแพนด้าน้อยเกิดขึ้น

Comments

comments