ความสำเร็จของเกษตรกรปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ 1 ไร่ได้ 5 ตันสำเร็จเป็นครั้งแรก

Share This:

ความสำเร็จของเกษตรกรปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ 1 ไร่ได้ 5 ตันสำเร็จเป็นครั้งแรก น้อมนำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ทำการเกษตรแบบไร้แรงคนนำเครื่องจักรคิดค้นเองมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันขยายพื้นที่เพิ่มกว่า 4 ร้อยไร่ กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบ สามารถป้อนมันฝรั่งเข้าสู่โรงงานผลิตเลย์ไม่เกิดปัญหาด้านราคาตกต่ำเหมือนพืชผลชนิดอื่น

-ผู้สื่อข่าวพาไปที่ไร่ปลูกมันฝรั่ง ที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 9 บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ของนายบุญศรี ใจเป็ง เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรดีเด่นด้านการปลูกมันฝรั่ง ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2507 กับบิดา มาจนถึงปัจจุบันมีการศึกษาพัฒนาการปลูกมันฝรั่งของจังหวัดเชียงใหม่ จนประสบความสำเร็จที่ค่อยขยายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่มาเรื่อยจนกระทั่งล่าสุดประสบความสำเร็จสามรถปลูกมันฝรั่ง 1 ไร่ได้ผลผลิตออกมาจาก 3 ตันมาเป็น 5 ตันในฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ สามรถป้อนวัตถุดิบให้กับดรงผลิตมันฝรั่งทอดชื่อดังยี่ห้อเลย์ ได้อย่างต่อเนื่องจนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่จากเกษตรกรพอมีพอกินพอมีรายได้ กลายเป็นเกษตรกรร่ำรวยสามารถขยายการเพาะปลูกออกไป ขยายพื้นที่ซื้อพื้นที่ปลูกมันฝรั่งกว่า 400 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพืชไร่ พ.ศ. 2553

-อย่างไรก็ตามการเพาะปลูกมันฝรั่งจากแรงงานคนเกือบ 100 % มาจนปัจจุบันใช้แรงงานในการเพาะปลูกเพียง 20-30 % หั่นมาใช้เครื่องจักรในการเริ่มต้นจนกระทั่งเก็บเกี่ยวขุดมันฝรั่งขึ้นมา ใช้เครื่องจักรที่คิดค้นขึ้นมาเองประดิษฐ์เอง มีเพียงเครื่องพ่นยาที่ต้องซื้อเข้ามาเท่านั้น ทำให้กลายเป็นเกษตรกรผู้ปลุกมันฝรั่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปลูกมันผรั่งจนกลายเป็นเกษตรกรต้นแบบ ไม่มีปัญหาด้านราคามีโรงงานเลย์รองรับผลผลิตจนทำให้แถบจะไม่ได้นำออกขายสู่ท้องตลาดทั่วไปโดยเมื่อปี 2528 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสร็จทอดพระเนตรแปลงปลูกมันฝรั่ง ที่สำคัญได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

 

Comments

comments