ทีมพี่เลี้ยงแพนด้าเริ่มเฝ้าติดตามพฤติกรรมของสองแพนด้าช่วงเริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์

Share This:

ทีมพี่เลี้ยงแพนด้าเริ่มเฝ้าติดตามพฤติกรรมของสองแพนด้าช่วงเริ่มเข้าฤดูผสมพันธุ์ ใช้วงจรปิดการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบการเป็นสัดในช่วงปี 2559 พบเริ่มเดินมาก กินมากขึ้นทำให้ต้องเสริมสำรองใบไผ่ตงรองรับการกินโดยเฉพาะหลินฮุ่ยจะสะสมอาหารพลังงาน

ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ของแพนด้าทั่วโลก รวมไปถึงแพนด้าของไทยสองขวัญใจแพนด้าช่วงช่วงและหลินฮุ่ย หลังปี 2559 แพนด้าหลินฮุ่ยปรับสภาพเข้าสู่การเป็นสัดในช่วงฤดูทำให้ปีนี้มีการคาดการว่าวงรอบการเป็นสัดจะปรับเข้ามาราวเดือนกุมภาพันธ์ ทีมพี่เลี้ยงแพนด้าได้เพิ่มความเข้มในการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของแพนด้าทั้งสองซึ่งเบื้องต้นพบว่าเดินมากขึ้น และเริ่มกินมากขึ้นกว่าในช่วงปกติ


นายไมตรี อินโปธา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ เผยว่าตั้งแต่เฝ้าติดตามพฤติกรรมและการกินพบว่าแพนด้าทั้งสองมีการกินมากขึ้น ทำให้ทีมพี่เลี้ยงต้องเพิ่มสำรองใบไผ่ตงสดไว้ในตู้แช่เย็นที่สามารถนำมาให้แพนด้าได้กินจำนวน 2 วัน ซึ่งการกินก่อนหน้านี้แพนด้าหลินฮุ่ยกินวันละ 4 กิโลกรัม มาตอนนี้การกินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า น้ำหนัก 124 กิโลกรัม มีการนอนวันละ 17 ชั่วโมง และการเดิน 2 ชั่วโมง ทำให้มีการสำรองใบไผ่พร้อมอาหารเสริมแก่แพนด้าทั้งสองเพราะจะเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธุ์แพนด้าตัวเมียจะกินมากเพื่อสะสมอาหารพลังงานไว้เพื่อรองรับช่วงตั้งท้องลูกน้อยเพราะตามธรรมชาติแพนด้าจะไม่ออกจากถ้ำเพื่อเลี้ยงลูกน้อยจะใช้อาการที่กินสะสมไว้เลี้ยงดูลูกน้อย

Comments

comments