ภัยหนาวปีนี้เชียงใหม่ไร้ปัญหาช่วยเหลือไม่ต้องรอประกาศ ครอบคลุมตามความต้องการหลายภาคส่วนยังช่วยเหลือต่อเนื่อง

Share This:

ปภ.เชียงใหม่ เผยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมกลุ่มเปาะบางแจกเครื่องกันหนาวตามความต้องการกว่า 8 หมื่นชิ้น จาก 1.7 แสนราย หลายภาคส่วนยังนำเครื่องกันหนาวแจกจ่ายช่วยเหลือต่อเนื่อง ปีนี้ประชาชนมีความพึ่งพอใจถึงจะไม่มีพื้นที่ประกาศภัยหนาว คาดปีนี้ช่วยเหลือได้ 100 % แต่มีสำรองเครื่องกันหนาวไว้ช่วยเหลือภันหนาวฉุกเฉิน


นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธาณณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว เพราะยยังไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ แต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไปแล้วจากการสำรวจกว่า 3 แสนราย แต่การช่วยเหลือของทุกภาคส่วนได้เข้าไปช่วยเหลือแจกจ่ายแก่กลุ่มเปาะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่มีกว่า 1.7 แสนราย แจกไปกว่าร้อยละ 80 ส่วนกลุ่มความต้องการเครื่องกันหนาวทั่วไปก็กว่าร้อยละ 50-60 ของความต้องการ ซึ่งมีภาครัฐ องค์กรเอกชน มูลนิธิ ประชาชนทั่วไป ได้นำเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะหมู่บ้านตามดอยสูงแต่ตัวเลขหรือการรายงานเข้ามายังปภ.เชียงใหม่ แต่จากการประสานแต่ละอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายภาคส่วนได้เดินทางเข้าไปแจกจ่ายในแต่ละพื้นที่แต่ไม่ซ้ำพื้นที่ทำให้การแจกจ่ายปีนี้ครอบคลุมและเป็นไปตามเป้าหมายคาดจะช่วยเหลือได้ 100 %

อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือภัยหนาวแก่ผู้ประสบภัยกรณีหนาวฉุกเฉินทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งสำรองเครื่องกันหนาว ว้รองรับในแต่ละพื้นที่พร้อมเปิดให้สามารถใช้งบฉุกเฉินได้ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงและตรงตามความต้องการของประชาชนเป็นหลักทำให้ภัยหนาวปีนี้สามาารถแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปได้ทำให้ประชาชนมีความพึ่งพอใจมากที่สุด ยังเน้นย้ำขอให้ทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาเพื่อแจกจ่ายเครื่องกันหนาวของให้ประสานทางปภ. หรือทางอำเภอที่ต้องการเดินทางเข้าไปเพื่อลดการซ้ำซ้อนดังกล่าว

Comments

comments