ตรุษจีนปีนี้ที่เชียงใหม่คึกคักคนไทยเชื้อสายจีนเพิ่มอากาศหนาวดึงดูด ส่วนนักท่องเที่ยวแบบมาเองเพิ่มกรุ๊ปทัวร์ ทางรถยนต์R3aลด

Share This:

ตรุษจีนปีนี้ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ คาดคนไทยเชื้อสายจีนจะเพิ่มขึ้น มีปัจจัยความหนาวเย็น ภาคใต้น้ำท่วม ตรุษจีนมาเร็วทำให้นักท่องเที่ยวหันมาเพิ่มมากขึ้น ห้องพักถุกจองกว่าร้อยละ 80 ส่วนนักท่องเที่ยวจีนแบบมาเองขยับเพิ่มเกือบร้อยละ 15 ส่วนแบบกรุ๊ปทัวร์ลดปริมาณลง ส่วนทางรถยนต์ผ่านเส้นทางทาง R3A หายไปกว่าร้อยละ 80

ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในปีนี้ นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าจากการสำรวจห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ขณะนี้มียอดจองแล้วกว่าร้อยละ 80 ปีนี้พบว่าคนไทยเชื้อสายจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจากปัจจับสภาพอากาสที่ยังหนาวเย็น ตรุษจีนปีนี้มาเร็วยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวทาธรรมชาติดอยสูงเป็นจุดดึงดูดประกอบภาคใต้ประสบภัยฝนตกหนักน้ำท่วมทำให้จังหวัดเชียงใหม่และทางภาคเหนือเป็นเป้าหมายเข้ามาเพิ่มมากขึ้น


อย่างไรก็ตามตลาดของนักท่องเที่ยวชาวจีนปีนี้ จากการสำรวจยังได้รับความสนใจเดินทางเข้าก็จะเริ่มทะยอยเดินทางเข้ามาแล้วการจองห้องแล้วกว่าร้อยละ 80 ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ที่เดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบเดินทางเข้ามาเองเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 จากปีที่แล้ว ส่วนแบบกรุ๊ปทัวร์ลดลงเกือยร้อยละ 20 เพราะทัวร์ศูนย์ได้หายไปทำให้แบบเช่าเหมาลำราคาถูกหายไป ส่วนการเดินทางรถยนต์ผ่านถนนสาย R3A ปีนี้ละไปกวาร้อยละ 80 มีเดินทางเข้าน้อยมาก แต่โดยภาพรวมการท่องเที่ยวตรุษจีนของนักท่องเที่ยวยังเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมาเพราะได้นักท่องเที่ยวแบบเข้ามาเองมาทดแทนส่วนที่หายไป

 

 

 

Comments

comments