ปภ.เชียงใหม่อบรมพื้นที่แผ่นดินไหว 2 อำเภอจอมทองและแม่วางตื่นตัวมากนำความรู้ที่ได้การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นไปขยายต่อ

Share This:

ปภ.เชียงใหม่เผยการอบรมพื้นที่แผ่นดินไหว 2 อำเภอจอมทองและแม่วาง ประชาชน นักเรียน ครู และผู้นำท้องถิ่นตื่นตัวมากนำความรู้ที่ได้การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นไปขยายต่อ ซึ่งสองพื้นที่นี้มีแผ่นดินไหวมากที่สุด ล่าสุด30 -31 มค. อำเภอจอมทอง 2 ครั้งแรงสุด 2.4 แมกนิจูด


หลังจากเกิดแผ่นไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 100 ครั้ง โดยอำเภอแม่วางและจอมทอง รวมกันแล้วเกือบ 70 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มค 2560 เวลา 20.29 น. ขนาด 0.4 แมกนิจูด ความลึก 1 กิโลเมตร และ วันที่ 31 มค. 2560 02.02 น. ขนาด 1.5 แมกนิจูด ความลึก 1 กิโลเมตร ที่อำเภอจอมทองทองทั้ง 2 ครั้ง และเวลา 07.07 น. ของวันนี้ เกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.8 แมกนิจูด ลึก 2 กิโลเมตร ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ด้านนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการเข้าไปให้ความรู้เบื้องต้นของการช่วยเหลือตนเองขณะเกิดแผ่นดินไหว แก่ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และครู ได้รับความสนใจตื่นตัวมากในการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการกระจ่ายข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งการอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง โดยผู้นำท้องถิ่นจะเป็นตัวกลางในการประสานให้ข้อมูลทุกครั้งแก่ประชาชน
อย่างไรก็ตามการให้ความรู้ต่อนักเรียนและครู เป็นการต่อยอดได้อีกมากเพราะเด็กนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ต่อไปกระจายให้กับคนในครอบครัวได้ดี เพราะมีการทดสอบระดับของความแรงในห้องทดสอบทำให้รู้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดไหนเท่าไรควรจะกระทำอย่างไร นอกจากผู้นำท้องถิ่นซึ่งจะให้ข้อมูลข่าวสารแล้ว การดูแลป้องกันหลังการเกิดแผ่นดินไหวได้ดีขึ้น ทำให้มาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่แผ่นดิไนหวเบื้องต้นได้การตอบรับความสนใจมาก ก็จะมีการขยายไปยังพื้นที่มีการแผ่นดินได้ต่อไป

Comments

comments