อากาศหนาวสุด ๆ ที่อินทนนท์ 2 องศาแล้วเหมยขาบปรากฏเพียบ

Share This:

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทองเชียงใหม่ ว่า วันนี้อากาศบนดอยอินทนนท์หนาวสุด ๆ ที่ยอดดอยอุณหภูมิวัดได้ 2 องศา ที่กิ่วแม่ปานวัดได้ 7 องศา ที่ทำการอุทยานวัดได้ 9 องศา เกิดเหมยขาบและน้ำค้างแข็งไปทั่วบริเวณเลย นักท่องเที่ยวพากันไปสัมผัสและบันทึกภาพ แม้แต่ไม้กันขอบทางเดินก็เกิดน้ำค้างแข็งและเหมยขาบเกาะขาวโพล เลยทีเดียว อากาศเปิดนักท่องเที่ยวได้เห็นพระอาทิตย์ยามเช้าและทะเลหมอก รวมทั้งชมดอกฤดูหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อย่างเต็มที่ ทางอุทยานนั้นได้เตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยวที่จะมาในช่วงวันหยุดอย่างเต็มที่ เรามีการปรับปรุงป้ายบอกเส้นทาง คำแนะนำต่าง ๆ ตลอดเวลาเพื่อให้มีสภาพที่มาตราฐานและสมบูรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเทีย่วและให้คำแนะนำตามจุดต่าง ๆ คาดว่าอุณหภูมิในช่วงนี้จะลดลงเรื่อย ๆ และจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งและเหมยขาบตลอดไปจนถึงช่วงวันหยุดอย่างแน่นอน


นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร เวร พยากรณ์อากาศศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้รายงานมาว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ตลอดช่วงระยะสัปดาห์นี้ ข้อควรระวัง : ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา และดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นไว้ด้วย
ภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่าสุด 13-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสสาหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่าสุดประมาณ 06-10 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมงอุณหภูมิต่าสุดวันนี้ วัดได้ 6.2ซ.ที่ ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทองจังหวัดเชียงใหม่อากาศค่อนข้างหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุด 16-17ซ. อุณหภูมิสูงสุด 31-32ซ.สาหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่าสุด 6-10ซ.ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง

Comments

comments