ชมทิวทัศน์ตระการตาของเมืองลี้บนยอดดอยสูงนักบุญแห่งเวียงลี้ ศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัย

Share This:

นักบุญแห่งเวียงลี้ ศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัย ชมทิวทัศน์ตระการตาของเมืองลี้บนยอดดอยสูง ซึ่งมีบันไดนาคหลายร้อยขั้นที่สามารถเดินขึ้นไปได้ และมีเส้นทางรถกราบ ไหว้พระสักการะรอยพระบาท ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และกราบสรีระรังคารครูบาอภิชัยขาวปี

พระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 12 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ เพราะในวันที่ 13 -17 เดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำเป็นประจำ โดยจะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ลักษณะพระบาทเป็นรอยค่อนข้างชัดเจนเหยียบประทับไว้บนแผ่นหินบนดอยผาหนามปัจจุบันสร้างมณฑปรูปเจดีย์ครอบไว้และพุทธศาสนิกชนต่างให้ความศรัทธาว่าเป็นรอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี (คนเมืองเหนือออกเสียงเป็น “ขาวปี๋”) ร่วมกับราษฎรหมู่บ้านผาหนาม ซึ่งได้อพยพมาจากอำเภอฮอด อันเนื่องมาจากน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และศรัทธาพุทธศาสนิกชนจากที่ต่าง ๆ ช่วยกันสร้างวัดขึ้นจากวัดร้างโบราณที่เป็นตำนานคู่เมืองลี้ จนเจริญรุ่งเรืองอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ครูบาอภิชัยขาวปีมรณภาพ เมื่อวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 เหนือ ตรงกับวันพฤหัสที่ 3 มีนาคม 2520 เวลา 16.00น สิริรวมอายุได้ 89 ปี ทุกวันนี้ได้เก็บพระสรีระร่างอันไม่เปื่อยไม่เน่าของท่านไว้ ณ โลงศพแก้ว ในหอปราสาทรักษาศพ จัดสร้างให้โดยครูบาวงค์ (ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา) เพื่อเก็บพระสรีระร่างของครูบาอภิชัยขาวปี ที่วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน และมีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระเป็นประจำทุกปีในวันที่ 3 มีนาคม ซึ่งประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระครูบาขาวปี๋ในแต่ละปีนั้นจะมีศรัทธาสาธุชน ลูกศิษย์ลูกหาทั้งในอำเภอลี้และจากที่ต่างๆ เดินทางมาร่วมพิธีนับแสนคน

วัดพระพุทธบาทผาหนามมีพื้นที่ ให้แวะสักการะและชมความงามของสถาปัตยกรรมล้านนารวมถึงชมทัศนียภาพของเมืองลี้อยู่ด้วยกันสองจุดคือ พื้นที่ของวัดด้านล่างซึ่งมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ ครูบาอภิชัยขาวปี ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าวัด และอีกหนึ่งจุดคือองค์พระธาตุสองค์ที่มีสีขาวและสีทองอย่างละองค์ตั้งอยู่บนยอดดอย โดยมีสะพานเชื่อมถึงกันและเป็น จุดชมวิวซึ่งสามารมองเห็นเมืองลี้ได้ในมุมสูงแบบ 360 องศา หากเดินทางในช่วงเช้าประมาณ 6 โมงจนถึง 8 โมงเช้า ก็จะได้พบกับทะเลหมอกอันสวยงามและเห็นทัศนัยภาพของเมืองลี้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา สำหรับการเดินทางขึ้นไปยังจุดชมวิวตั้งอยู่บนยอดดอยสามารถเดินทางได้ 2 วิธี คือ เดินขึ้นบันไดนาคซึ่งตั้งอยู่ด้านล่าง หรือขับรถ ขึ้นไปซึ่งทางขึ้นจะอยู่ด้านข้างวัด ทางขึ้นโดยรถยนต์เป็นถนนลาดด้วยคอนกรีตแต่มีความคับแคบของเส้นทางซึ่งต้องขับขี่ด้วยความ ระมัดระวัง ทั้งนี้ในวันที่ 3 มีนาคมที่จะถึงนี้ จะมีพิธีเปลี่ยนสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ซึ่งมรณะไปแล้วในปีนี้เป็นปีที่ 40 โดยที่สังขารไม่เน่าเปื่อย ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่ผู้คนนับแสนจะแห่แหนกันมายังวัดพระพุทธบาทผาหนามแห่งนี้

Comments

comments