ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยังขอให้การใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงฤดูแล้งนี้

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยังขอให้การใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงฤดูแล้งนี้เกษตรกรอั้นการเพาะปลูกในปีที่แล้ว มาปีนี้คาดจะเพิ่มเป็นสองเท่าทำให้การใช้น้ำมากกว่าเดิม

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงฤดูแล้งนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ การใช้น้ำของทุกภาคส่วนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการเกษตร ที่ในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ำในเขื่อนใหญ่สองแห่งต่ำกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรมีการเพาะปลูกโดยรอบกว่า 1 แสนไร่ แต่าในปีนี้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่า 2-3 เท่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทำให้การเพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าคาดจะมีไม่น้อยกว่า 2.8 แสนไร่ ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด


อย่างไรก็ตามถึงปริมาณน้ำจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่การใช้น้ำต้องใช้อย่างประหยัดร่วมกันใช้น้ำอย่างปีที่ผ่านมาเพื่อให้น้ำต้นทุนไว้รองรับให้ได้อย่างเพียงพอ เพราะสภาพอากาศที่หนาวนาน ร้อนจัดทำให้ความแห้งแล้งก็จะยาวนานตามทำให้การใช้น้ำต้องช่วยกันประหยัด แต่สิ่งแรกน้ำในการใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เป็นหลักเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนตลอดจนภาคกรท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments