ค่ามลพิษทางอากาศPM10 ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เริ่ม ไต่ระดับขึ้น-ลงล่าสุดเช้านี้ก๊าซโอโซนมีค่า 81

Share This:

ค่ามลพิษทางอากาศPM10 ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เริ่ม ไต่ระดับขึ้น-ลงล่าสุดเช้านี้ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 81 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ย้อนหลัง 7 วันมีค่ามากสุด 87 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ขณะเดียวกัน 20 กพ.นี้เริ่มมาตรการห้ามเผาทุกชนิดในที่โล่ง 60 วันฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีส่วนผู้แจ้งแบะแสได้รางวัลรายละ 5 พันบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 81 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง แต่ค่าเกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีการไตร่ระดับไปมาพบมากสุดย้อนหลัง 7 วัน เมื่อวันที่ 10 กพ. มีค่าง 87 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) ส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนsinv PM10 เช้าวันนี้วัดได้ 78 มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าPM10 จะต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ส่วนที่กลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 68 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) และปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 68 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และที่จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,จ.เชียงใหม่ เมื่อวานนี้ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 82 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) และปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 76 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


โดยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน โดยตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191 จัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท
ส่วนขั้นตอนสร้างความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป ถึงแม้จะพ้นระยะเวลาประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดไปแล้ว หากผู้ใดต้องเผา หลังวันที่ 20 เมษายน 2560 ก็ยังต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งไม่ให้ลุกลาม และไม่ให้มีปัญหาเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

Comments

comments