เช้านี้ค่าPM10 อำเภอแม่แจ่มทะลุเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นวันแรก

Share This:

เช้านี้ค่าPM10 อำเภอแม่แจ่มทะลุเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นวันแรก เบื้องต้นมีมาตรการชิงเผาในหลายพื้นที่ก่อนมาตรการห้ามเผาทุกชนิด
บังคับใช้ 20 กพ.นี้ ขณะที่ในเมืองค่า PM10 เริ่มเพิ่มขึ้นสูงสุดศาลากลางเชียงใหม่ 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร

-ผู้สื่อข่าวรายงานเช้าวันนี้ จากการตรวจวัดส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน PM10 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,จ.เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง จะต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


-ขณะเดียวกันที่ศาลากลางเชียงใหม่เป็นจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM10 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 84 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง
-ส่วนจุดที่สามกลางเมืองเชียงใหม่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 71 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง
-ส่วนที่จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร (µg/m3) พบปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 65 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง


อย่างไรก็ตามจาการสอบถามเบื้องต้นเช้านี้มีหลายหมู่บ้านในพื้นที่ใช้มาตรการชิงเผาของอำเภอแม่แจ่ม เพื่อลดเศษวัสดุจากการเกษตร ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ เพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้าม เผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” โดยตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191

 

 

Comments

comments