วันแรกการบังคับใช้มาตรการห้ามเผาทุกชนิดของจงหวัดเชียงใหม่ PM 10 ที่ศาลากลางเชียงใหม่ สูงสุด 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Share This:

วันแรกการบังคับใช้มาตรการห้ามเผาทุกชนิดของจงหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 10 ที่ศาลากลางเชียงใหม่ สูงสุด 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนก๊าซโอโซน หรือ O3 มีค่า 84 ส่วนในพันล้านส่วน สำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรานงานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการบังคับใช้มาตรการห้ามเผาทุกชนิดในจังหวัดเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน ระยะเวลา 60 วัน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) มีค่า 84 ส่วนในพันล้านส่วน  อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง เป็นพื้นที่มีค่าทั้งสองมากที่สุด


อย่างไรก็ตามฝากถึงทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนให้ปฎิบัติตามอยาางเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบปัญหาหอมกควันไฟป่าเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ตามช่วงเวลากำหนดห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” โดยตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191 จัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท

 

Comments

comments