ชาวบ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตองเดือดร้อนใช้ถนนลูกรังมานานกว่า 40 ปี

Share This:

ชาวบ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตองเดือดร้อนใช้ถนนลูกรังมานานกว่า 40 ปีกว่า 200 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักทนใช้ถนนลูกรังมานานกว่า 40 ปี ทั้งที่อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง 20 กิโลเมตร ชาวบ้านต้องจัดผ้าป่าหาเงินทำถนนกันเองได้เพียง 255 เมตร เหลือระยะทาง 2 กิโลเมตรยังเป็นถนนลูกรังหน้าแล้งชาวบ้านต้องทนกับฝุ่นที่ปลิวเข้ามาในบ้านจนทำให้เด็กและผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ส่วนฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ที่ถนนหน้าหมู่บ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า 100 คนถือป้ายเรียกร้องให้หน่วงงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือสร้างถนน หลังจากชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า 200 ครัวเรือน ต้องใช้ถนนลูกรังมานานกว่า 40 ปี เนื่องจากไม่พอใจหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่ละเลยไม่มาช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมาถนนของหมู่บ้านเป็นฝุ่น ชาวบ้านทนอยู่กับฝุ่นมานานเวลามีรถสัญจรไปมาทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเกาะอยู่เต็มในบ้านของชาวบ้านต้องเสียเวลาปัดกวาดทุกวันเหมือนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งที่หมู่บ้านโรงวัวอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น

ด้านนายอนันต์ พ่วงชบา ตัวแทนชาวบ้านบ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง ชาวบ้านต้องการเรียกร้องอยากให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับทางเข้าหมู่บ้าน ที่เป็นถนนลูกรังซึ่งฤดูร้อนจะมีแต่ฝุ่นทำให้เด็กและผู้สูงอายุต่างป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ ส่วนฤดูฝนถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับซอย หรือถนนในหมู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านห้วยส้ม ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ซึ่งอยู่ติดกัน สามารถสร้างถนนได้ในเขตป่าสงวนได้ ส่วนถนนซอยหมู่บ้านโรงวัวกลับทำไม่ได้และไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็น อบต.น้ำบ่อหลวง หรือหน่วยงานของกรมทางหลวง หรือแขวงการทางเข้ามาดำเนินการสร้างถนนให้ ทุกหน่วยงานมักจะอ้างว่าหมู่บ้านโรงวัวเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน (เขตรับผิดชอบหน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.21) ชาวบ้านที่มาอยู่อาศัยที่นี้ได้สร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้มานานกว่า 30-40 ปีแล้ว จนชาวบ้านต้องแก้ไขปัญหากันเอง ด้วยการจัดผ้าป่าได้เงินประมาณ 2500,000 บาทมาทำถนนกันเองได้เพียง 255 เมตรและยังเหลือระยะทางถึง 2 กิโลเมตรที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากเงินหมด นอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ยังขาดแคลนสาธารณูปโภคอีกหลายอย่างเช่น ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนน และไม่มีน้ำพอเพียงในการทำการเกษตร โดยชาวบ้านปลูกลำไยต้องประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี อย่างไรก็ตามปัญหานี้เกิดมานานหลายปี ชาวบ้านร้องเรียนมาต่อเนื่องในระยะหลังนี้กว่า 3 ปี ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด

Comments

comments