ความคืบหน้าขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง ไปได้ร้อยละ 11 ของการดำเนินการทั้งหมด

Share This:

ความคืบหน้าขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง ไปได้ร้อยละ 11 ของการดำเนินการทั้งหมด สว่างเจาะเริ่มทำงานด้านแม่กวงไปแม่งัดได้แล้วกว่า 400 เมตร ขณะที่งานด้านแม่งัดไปแม่กวงยังไม่คืบหลังกรมอุทยานฯ ไม่สามารถมอบพื้นที่ ทีมทำงานยังเข้าพื้นที่ไม่ได้รอประกาศเพิกถอนอีกนานนับปี มีเพียงขุดเจาะอุโมงค์เพื่อเข้า-ออกกว่าร้อยละ 90 ติดพื้นที่เข้าเขตอุทยานฯ ส่วนพื้นที่ป่าสงวนทำงานได้

นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ เผยวาความคืบหน้าของการขุดเจาะ และระเบิดเพื่อดำเนินการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปเขื่อนแม่งัด ในส่วนนี้ยังไม่มีการดำเนิน ส่วนการดำเนินการงานส่วนแม่งัดไปแม่กวง ได้เริ่มขุดเจาะส่วนพื้นที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนเป็นอุโมงค์เข้า-ออก ได้ 600 กว่าเมตรคิดเป็นร้อยละ 90 เหลือเพียงอีกไม่กี่เมตรเพราะติดพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้รับมอบจากกรมอุทยานฯ แต่ส่วนป่าสงวนแห่งชาติได้รับส่งมอบเรียบร้อยสามารถดำเนินการได้

-แต่ความคืบหน้าด้านการขุดเจาะอุโมงค์จากแม่กวงไปแม่งัด ซึ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตรซึ่งเป็นสัญญาที่ 2 ได้หัวเจาะได้เริ่มทำงานขุดเจาะเข้าไปแล้วกว่า 400 เมตร แต่การทำงานยังไม่เต็มได้เพียงครึ่งเดียว เนื่องหัวเจาะพร้อมชุดรางมีความยาวกว่า 200 เมตรต้องอีกสักพักให้การขุดเจาะได้เต็ม 100 ในการทำงานก็จะสามารถขุดเจาะได้ 15 -20 เมตรต่อวัน ทำให้ภาพรวมของการทำงานไปได้เพียงร้อยละ 11 ซึ่งล้าช้ากว่าปกติเพราะยังติดขัดบางส่วนแต่คาดหลังจากในส่วนแม่งัด-แม่กวง ทีมขุดเจาะจำนวน 3 ทีมจะสามารถเข้าทำงานได้ตามแผนงานก็คาดจะแล้วเสร็จตามสัญญา

-ขณะเดียวกันได้เสนอครม.เพื่ออุมัติในหลักการเพื่อดำเนินการเพิกถอนการใช้พื้นที่ขุดเจาะผ่านเขตอุทยานแห่งชาติศรล้านนา ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มี 2 ข้อหลักเพื่อให้พิจารณา แต่ขณะนี้มีการเสนอเพื่อให้อุมัติสามารถเข้าใช้พื้นที่บางส่วนตามความเหมาะสมในสัญยาของเขื่อนแม่งัดที่ได้รับอนุญาติก่อนหน้านี้เพื่อเปิดทางในการดำเนินการได้เร็วขึ้น เพราะหากรอจนจบกระบวนคาดอย่างน้อย 1 ปีถึงจะเพิกถอนส่งมองพื้นที่ ทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าการทำงานหากในอีกระยะจะเริ่มลงตัวทีมเขาะเข้าพื้นที่ได้ตามแผนทำให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาในปี 2564

Comments

comments