ปิดเทอมสวนสัตว์เชียงใหม่เอาใจน้องๆหนูๆ นำสัตว์มาแสดงให้ชื่นชมใกล้ชิด

Share This:

ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ นำความน่ารักฮิปโปโปเตมัสแคระและนกแก้วมาคอร์ มายังส่วนจัดแสดงใหม่ ต้อนรับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมได้สัมผัส
ชื่นชมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะฮิปโปโปเตมัสแคระเพศผู้ทั้งสองตัว ได้มาอยู่โซนแอฟริกาเป็นบ้านใหม่ที่มีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติเหมือนในถิ่นที่อยู่ จัด
เตรียมหาเจ้าสาวมาให้เพื่อทำการเพาะขยายพันธุ์

นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ย้ายสัตว์ 2 ชนิดปล่อยมาจัดแสดงเป็นวันแรก ซึ่งมีความน่ารักและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็ก ไม่ค่อยจะได้สัมผัสใกล้ชิดได้ชื่นชมมากหนัก ได้ย้ายนกแก้วมาคอร์ ที่กระจายไปตามจุดต่างๆ มารวมกันเป็นฝูงใหญ่ 10 กว่าตัวมาไว้ทางเดินจุดแรกกับนกฟามิงโก ซึ่งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาเห้นความมาน่ารักของนกแก้วมาคอร์ เป็นจุดแรก ก่อนจะเข้าไปยังมินิซูที่รวบรวมสัตว์ขนาดเล็กสัมผัสได้มาให้ชื่นชมและที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมฮิปโปโปเตมัสแคระ เป็นเพศผู้ 2 ตัวจากโซนเปิดมาไว้ยังทางเดินโซนแอฟริกา ซึ่งเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความน่ารัก ซึ่งได้จัดทำพื้นที่ใกล้มีความใกล้เคียงเป็นธรรมชาติมากที่สุดใกล้กับถิ่นที่อยู่ ทำให้ทั้งสองคึกคักได้เดินเล่นไปมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญในช่วงปิดเทอมนี้น้องๆหนูๆ จะได้ชื่นชมสัตว์ได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากย้ายฮิปโปโปเตมัสแคระมาวัดนแรกที่เปลี่ยนแปลงให้ได้เห็นคือการแสดงอาการเป็นสัดขึ้นมา ทำให้ขณะนี้ได้ประสานไปยังสวนสัตว์อื่นเพื่อขอแลกเปลี่ยนฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียมาเพื่อทำการเพาะขยายพันธุ์ต่อไป
อย่างไรก็ตามในช่วงปิดเทอมนี้น้องๆหนูๆจะได้ใกล้ชิดสัตว์ต่างๆ ที่ถูกไปจัดแสดงในบางพื้นที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินเข้าไปเที่ยวชม นำมาจัดแสดงในพื้นที่ใกล้เคียงและติดต่อกันเพื่อให้สามารถชมสัตว์ต่างๆได้อย่างเต็มอิ่มจุใจในการเดินทางมาเที่ยวชมสัตว์ป่าและการศึกษาวิถีชีวิตของสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้น

Comments

comments