ประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมจอง ขวางแม่น้ำปิงจุดที่ยาวที่สุดกว่า 150 เมตร

Share This:

ประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมจอง ขวางแม่น้ำปิงที่ยาวที่สุดกว่า 150 เมตร สามารถกักเก็บน้ำกว่า 9 ล้าน ลบ.ม.มีขนาดเท่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางตอนใต้และทะเลสาบดอยเต่าในอนาคด ของอำเภอจอมทอง ฮอดและดอยเต่า เริ่มกักเก็บน้ำได้ 5 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและแก้ไขภัยแล้งกว่า 3 หมื่นใช้เครื่องศุบน้ำไฟฟ้าแล้ว 34 แห่ง

นายช่างวีระวิทย์ รงค์ทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จอมทอง และฮอด เผยว่าขณะนี้ประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กั้นแม่น้ำปิงที่มีความยาวที่สุดกว่า 150 เมตร 10 บานประตูระบายน้ำ เป็นช่วงที่แม่น้ำปิงกว้างที่สุด ซึ่งการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จกำลังกักน้ำอยู่ได้แล้วก่วา 5 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจากความจุสูงสุดที่ 9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ของอำเภอจอมทอง ทำให้ชาวบ้านตลอดจนเกษตรกรได้มีน้ำใช้ของตอนเหนือ และตอนใต้ประตูระบายน้ำอำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศตลอดจนทะเลสาบดอยเต่าจะได้มีสายน้ำของแม่ปิงไหลต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี ไปสะสมกับลำน้ำแม่แจ่มทำให้ในอนาคดทะเลสาบดอยเต่าจะลดการแห้งลงไปได้

อย่างไรก็ตามประตูระบายน้ำแม่สอย ทำให้เครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า 34 สถานีได้สูบน้ำของสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีพื้นที่ภายในโครงการ 33,510 ไร่ และพื้นที่ส่งน้ำ 26,374 ไร่ ซึ่งประตูระบานน้ำมีขนาดกว้าง 12.50 เมตร สูง 8 เมตร จำนวน 10 บาน กักเก็บน้ำได้ 9.35 ล้าน ลบ.ม. ระยะการเก็บกักน้ำในแม่น้ำปิงได้ 21 เมตรจากประตูระบายน้ำขึ้นไปจนถึงอำเภอดอยหล่อ การก่อสร้างไปได้กวาร้อยละ 90

Comments

comments